DĚJINNÉ OKAMŽIKY: 21. listopadu 1870 – zemřel Karel Jaromír Erben

DĚJINNÉ OKAMŽIKY: 21. listopadu 1870 – zemřel Karel Jaromír Erben

KAREL JAROMÍR ERBEN (7.11.1811 – 21.11.1870)
Před 150 lety zemřel v Praze český básník, historik, archivář, spisovatel, překladatel a zakladatel české folkloristiky a etnografie Karel Jaromír Erben. Byl autorem jediné původní básnické sbírky, obsahující 13 balad inspirovaných lidovou slovesností, vydané pod názvem »Kytice z pověstí národních« jako celek poprvé v roce 1853, přesto se zařadil mezi nejvýznamnější české básníky. Těžiště Erbenovy práce však spočívalo zejména ve sběru a edicích lidové slovesnosti v podobě písní, pověstí či pohádek a také v edicích starých historických textů.
KYTICE

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

I zželelo se matce milých dítek;
duše její se vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
a prostý kvítek, v něm majíc útěchu,
mateřídouškou nazvaly.

Mateřídouško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti,
natrhal jsem tě na dávné mohyle –
komu mám tebe přinésti?

Ve skrovnou já tě kytici zavážu,
ozdobně stužkou ovinu;
do širých zemí cestu ti ukážu,
kde příbuznou máš rodinu.

Snad že se najde dcera mateřina,
jíž mile dech tvůj zavoní;
snad že i najdeš některého syna,
jenž k tobě srdce nakloní!

Dílo Karla Jaromíra Erbena, včetně mnoha vydání Kytice, edic starých textů, pohádek, říkanek, písní a jiné lidové slovesnosti si můžete připomenout také v Krameriovi: bit.ly/karel_jaromir_erben

Komentáře

komentářů