Z PRVNÍ RUKY: 42. týden 2020

Z PRVNÍ RUKY: 42. týden 2020

 

 

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech. Jedná se převážně o segment potravinářství, kde se například používají láhve se směsí technického dusíku a oxidu uhličitého vhodné k čepování limonád, piva nebo tvorbě šlehačkové pěny.

ČOI zkontrolovala pět typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů. „Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků a k velkému počtu hospodářských subjektů, které nabízejí distribuci a plnění tlakových lahví, plánujeme provést další kontrolní akci, které by se zúčastnily inspektoráty České obchodní inspekce ve všech regionech, což by zajistilo větší počet kontrol a tedy komplexnější obraz situace na trhu,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na přepravitelná tlaková zařízení. Kontroly prováděly tři inspektoráty ČOI (Středočeský a Hl. m. Praha, Jihočeský a Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský). Jedná se o tlakové lahve o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané. Produkty jsou plněné technickými plyny nebo jejich směsí a jsou využívány zejména pro potravinářské účely.

U výrobků bylo kontrolováno značení a dokumentace v souladu s příslušnou legislativou, zejména prohlášení o shodě, kopie certifikátů, protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody. Bylo také kontrolováno příslušné oprávnění související s hospodářskou činností kontrolovaných subjektů – oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny, které vydává Technická inspekce ČR.

Inspektoři ČOI uskutečnili šest kontrol u distributorů tlakových lahví, u kterých zkontrolovali 5 typů tohoto produktu. Nedostatky zjistili celkem u tří typů. Ty měly nedostatečné značení, průvodní dokumentaci, včetně nesprávného značení jména vlastníka. V jednom z těchto případů se jednalo navíc o distribuci výrobku (tlakové lahve), který zcela neodpovídal platným předpisům – byl distribuován jako obal plynu pro potravinářské účely, avšak s označením „HASICÍ PŘÍSTROJ CO2“. V dalším případě bylo zjištěno neplatné osvědčení k plnění tlakových lahví plyny. Vzhledem k tomu, že problematika takového osvědčení nespadá do pravomoci ČOI bylo toto zjištění postoupeno příslušným orgánům státní správy.

Za zjištěné nedostatky byla uložena tato opatření a sankce:

– 2 x bylo uloženo opatření ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) zák. č. 22/1997 Sb. – odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě,

– 2 x byly uloženy sankce formou příkazu na místě v celkové hodnotě Kč 11 000,- Kč.

Příslušné právní předpisy:

– zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, konkretizované nařízením vlády č. 208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

– požadavky na označení tlakových nádob a nádob pro třídu 2 jsou stanoveny podle mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsi

– požadavky na označení lahví na přepravu plynu stanoví požadavky evropských norem, resp. českých technických norem (evropské normy převzaty překladem) a to

1) ČSN EN ISO 13769:2009 Lahve na plyny – Značení ražením, která stanovuje požadavky na značení ražením znovu plnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu > 0,5 litru a ≤ 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny

2) ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky, včetně změny A1:2013, která stanovuje požadavky na provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících jeden druh plynu nebo směsi plynů

3) ČSN EN 1089 – 3:2012 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení, která stanovuje požadavky na systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lékařské použití zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi.

(tzčoi)


 

Zubní pohotovost o víkendu na Prachaticku a Strakonicku

17. 10. MUDr. Jírový Tovární 35, Volary 388 333 255
18. 10. JBBH s.r.o. Hornická 568, Netolice 388 324 333
17. – 18. 10. MUDr. Gruberová ČZ Strakonice 383 342 611

Ošetření akutním pacientům poskytují vyjmenovaní lékaři ve svých ordinacích vždy od 08.00 do 10.00 hod. Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost Nemocnice v Českých Budějovicích od 16.30 do 21.30 hod, v sobotu, v neděli a o svátcích od 08.00 do 18.00 hod. v horním areálu nemocnice, pavilon C.

(Jihočeské nemocnice)


 

Vláda rozhodla – 16. října

• Pracovní povinnost studentů budou moci nově využít všechna lůžková nemocniční zařízení. Vláda na návrh ministra zdravotnictví zrevidovala původní krizové opatření, když zrušila seznam vybraných poskytovatelů zdravotních služeb https://www.vlada.cz/…/tiskove-…/pracovni-povinnsot-1048.pdf

• S účinností od 19. října, po dobu nouzového stavu vláda nařídila zrušení periodických lékařských prohlídek, osoby ucházející se o zaměstnání mohou dočasně nahradit vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením. Prodloužena je i platnost lékařských posudků  https://www.vlada.cz/…/media-c…/tiskove-zpravy/prohlidky.pdf

• Od pátku 23. října budou po dobu nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu i chovanců v zabezpečovací detenci. Výjimku ze zákazu může udělit ministryně spravedlnosti  https://www.vlada.cz/…/media-cen…/tiskove-zpravy/veznice.pdf

• Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou se budou moci operativně zapojit do boje s pandemií tam, kde bude potřeba. Podle nařízení vlády nemusí za nouzového stavu splnit při takové změně zaměstnání podmínky stanovené zákonem, stačí změnu ohlásit na Ministerstvu vnitra  https://www.vlada.cz/…/tiskove-zpr…/zmena-zamestnavatele.pdf

(fb)


 

Výběr z médií: zrušená soutěž na monitoring stavby metra, pokuty z hazardu i vesnické obchody

PRAHA – 16. října: V pátečním tisku se dočtete, že soutěž na geotechnický monitoring při ražbě nového metra D zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, píše server zdopravy.cz. Pokuty z hazardu stát podle deníku E15 doluje z daňových rájů. Provozovatelům online her ministerstvo financí za poslední tři roky rozdalo pokuty za víc než miliardu korun. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Zasedání krizového štábu kraje dne 15. října

Krizový štáb Jihočeského kraje dnes projednal současnou zhoršující se situaci, navyšující se počty pozitivních osob v regionu a s tím spojenou zvýšenou potřebu trasování a testování. Hovořilo se o možnosti dalšího posílení Krajské hygienické stanice (KHS), kde již vypomáhají zaměstnanci krajského i některých městských úřadů či hasiči. Připraveni a vyškoleni jsou policisté a projednána byla nabídka pomoci firmy Essox tak, aby se dařilo co nejvíce trasovat a informovat občany.

Prostory call centra KHS  budou rozšířeny o další pobočku v jedné z budov Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zvyšující se počty testovaných osob a s tím spojené vyhodnocení testů se v současné době v  síti laboratoří, kterou má Jihočeský kraj k dispozici, zvládá.

Projednána byla také situace v krajských nemocnicích, obsazenost akutních covid lůžek, jejich možné rozšíření, omezování neakutní péče apod. Příprava nemocnic byla projednávána na samostatném jednání. Řešena byla výpomoc a způsob nasazení studentů ze sociálních a zdravotních fakult  a středních škol, je zpracovávána průběžně databáze pro potřeby nemocnic a pobytových sociálních zařízení. Byla provedena kontrola zajištění péče o děti od 3 do 12 let ve školách určených pro zaměstnance  vybraných profesí, pokud se nemohou  o své děti  v době nouzového stavu postarat vč. rozšíření o péči pro děti zaměstnanců úřadů práce a správy sociálního zabezpečení. Snaha kraje je zajistit péči o děti, aby s nimi klíčoví zaměstnanci nemuseli zůstávat doma.

V závěru byl projednán výběr vhodných kapacit v rámci lázeňských zařízení a hotelových objektů pro péči o covid pozitivní pacienty mimo zdravotnická zařízení či pro lidi, kteří nemohou trávit karanténu v místě svého bydliště. Tato agenda je plně v gesci Hasičského záchranného sboru ČR, tedy státu. V současné době kraje vytipovávají vhodná místa a předávají informace Ústřednímu krizovému štábu/HZS ČR, průběžně budou komunikovat o vytipovaných možnostech a upřesňovat jejich kapacity.

(tzjč)


 

 


 

 

Ředitelka Krajské hygienické stanice radila podnikatelům, jak se zachovat při nákaze ve firmách

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, byla hostem několika on-line setkání, která pro své členy uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Krajská hygienička informovala o vývoji a současné situaci okolo koronaviru a zároveň odpovídala na dotazy zástupců jihočeských firem, jak postupovat v případě nákazy v provozech firem.

„Zaměstnavatele především zajímalo, jak se zachovat v případě zjištění nákazy některého ze zaměstnanců ve firmě,“ říká Kateřina Rybaříková z oblastní kanceláře Jhk v Písku, organizátorka dnešního on-line setkání, a dodává: „Jakmile má někdo zdravotní potíže, teplotu, rýmu, bolesti kloubů, ztrátu čichu a chuti, je třeba okamžitě kontaktovat svého praktického lékaře, nechat se otestovat a především zůstat doma, nikam nechodit a neroznášet infekci do zaměstnání,“ připomíná rady hlavní hygieničky Kateřina Rybaříková s tím, že by zaměstnanci měli nákazu ihned nahlásit svému zaměstnavateli. Tomu pak může hygienická stanice pomoci nastavit interní pravidla, jak dále postupovat, aby se nákaza dál nešířila. Záleží i na tom, zda zaměstnanci byli v úzkém kontaktu a při setkání s nakaženým měli roušku. Další postup ovlivní i prostory firmy, možnost větrání a další podmínky v provozech firem.

Kvetoslava Kotrbová během on-line webinářů také odpovídala na dotazy podnikatelů a zástupců firem: „Důležité je používání roušek a respirátorů, dezinfekce rukou, pracovních ploch, větrání místností, rozestupy a nyní i přísná epidemiologická opatření,“ zmínila a rovněž ocenila počínaní jihočeských podnikatelů, kteří okamžitě zareagovali na krizovou situaci, zavedli hygienická opatření ve svých provozech a postavili se k epidemiologické situaci velmi zodpovědně.

Kvetoslava Kotrbová zároveň připustila, že je problém s okamžitým testováním osob, které potřebují znát výsledek testu co nejdříve, například z důvodu neodkladné pracovní cesty do zahraničí, kde je platnost negativního testu omezená na určitý počet hodin. Urgentně se totiž vyšetřují pracovníci záchranného systému a samozřejmě pacienti s vážnými příznaky, jenže není dostatečný počet zdravotníků odebírajících vzorky, a proto dochází k prodlevám.

(tzjhk)


 

Jihočeští hasiči pomáhají bojovat s hepatitidou A

Nejen koronavirus, ale nově také hepatitida typu A trápí v těchto dnech Jižní Čechy. Pacienti s virovou „nemocí špinavých rukou“ budou soustředěni do Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Českém Krumlově. Nově zrekonstruované prostory bylo nutné dovybavit a chybí také personál. S obojím dokázali a dokážou pomoci jihočeští profesionální hasiči.

Proto bylo dnes odsouhlaseno znění Dohody o zajištění součinnosti mezi Nemocnicí Český Krumlov, a. s., a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, která se uzavírá i v souvislosti s Dohodou o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra. V souladu s dohodou a na žádost hejtmanky Jihočeského kraje byl do krumlovské nemocnice z jiných jihočeských nemocnic realizován převoz vybavení a zároveň se jihočeský profesionální sbor zavázal k poskytnutí svých příslušníků.

Konkrétně jihočeští hasiči převezli s nemocnic v Písku a Strakonicích do Českého Krumlova lůžka. První převoz hasiči realizovali v pondělí 12. října, ve středu následoval převoz dalších lůžek.

Další pomoc od jihočeských profesionálních hasičů bude pro českokrumlovskou nemocnici spočívat v poskytnutí příslušníků, kteří mají zdravotnické vzdělání. Jihočeský sbor poskytnul několik svých příslušníků s odbornou kvalifikací zdravotnického záchranáře. Dva z nich budou sloužit v českokrumlovské nemocnici na dvanáctihodinové směně, další jsou pak připraveni na případné střídání.

(vm)


 

Další obce vybudují protipovodňové systémy a zabezpečí svahy

Obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit. 

Jak bohužel vidíme i dle aktuálního počasí, velká voda může přijít velmi rychle a i mírnější srážky mohou zavinit lokální povodně, což je stejně jako sucho odrazem klimatické změny. Protipovodňová opatření podporujeme dlouhodobě a systematicky, aktuálně proto posíláme na ochranu životů a majetku lidí bydlících v rizikových místech dalších sto milionů korun,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Analýzy odtokových poměrů lokalit, mapy záplavových území a povodňového ohrožení jsou základem pro správné nastavení ochrany občanů před hrozící velkou vodou. Výstražné a hlásné systémy pak zajišťují rychlý přenos informací a snižují riziko škod.

„Varovné systémy mohou obce a města vybudovat jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či aktualizovaný digitální povodňový plán. Celý systém pak funguje tak, že díky výstražnému systému obdrží starosta obce varovnou zprávu o překročení limitní hodnoty srážky či vzestupu hladiny a díky povodňovému plánu vyhodnotí nastalou situaci. Rozhlasem či sirénou poté občany upozorní na hrozící nebezpečí,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nejen povodně ale i svahové nestability působí v souvislosti s extrémy počasí v posledních letech značné škody na majetku i životním prostředí. Přívalové deště mohou uvolňovat nestabilní svahy a způsobit sesuv skal. A i relativně malý kámen, uvolněný z velké výšky představuje značné nebezpečí. Znají to například v Úpici na Královéhradecku, kde zajistili skalní svah, který ohrožoval silnici a provoz na ní. Nebezpečnou skálu sanovali také v Úštěku na Ústecku, tam hrozilo zničení rodinných domů. V případě sanace svahů je nezbytná řádná analýza narušeného území a jeho zařazení do Registru svahových nestabilit Registru svahových nestabilit.

Žádosti o dotace mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od 15. října do 17. prosince 2020. Jak v případě protipovodňových tak sanačních opatření dotace pokryje až 85 procent výdajů.  Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70procentní.

Detaily výzvy č. 148 (sanace svahových nestabilit)

Detaily výzvy č. 149 (protipovodňová opatření)

(tzmžp)


 

Ministerstvo zdravotnictví vybere multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty/3. Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací, jejich zkracování a také reintegrace hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a jejich sociální vztahy. Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty, vybraný Ministerstvem zdravotnictví, může čerpat dotaci ve výši až 11.050.000  korun po dobu 18 měsíců.

Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty/3 je součástí projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který realizuje Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

V rámci týmu půjde o poskytování zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, ambulantního i terénního charakteru.  Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale
i odlehčit stávajícím modelům péče. Důležitým faktorem provozování služeb je garantovaná časová i územní dostupnost a práce formou case managementu. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.

Tým ve svém regionu bude aktivně navazovat spolupráci s dalšími službami péče o děti a adolescenty, jako jsou dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního zdraví (CDZ), pediatrická lůžková i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD). Pokud bude třeba, budou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí dětí a mladistvých (domov, škola, mimoškolní aktivity).

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a pro poskytovatele sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách a podmínkách jejich poskytování. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 12. října 2020 do 13. listopadu 2020. Ministerstvo zdravotnictví následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty/3 vybere jednoho žadatele, který bude vyzván k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotační program se řídí Výzvou číslo 3 a její přílohou č. 1, „Metodikou programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty/3.“

Poskytovatelé služeb mohou žádat o finanční dotaci prostřednictvím žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

(tzmz)


 

Vláda na mimořádném jednání schválila několik dotačních programů a dalších návrhů, kterými chce podpořit podnikatele a zaměstnavatele v odvětvích, která jsou nejvíce postižena pokračující epidemií koronaviru

Prodloužení programu Covid – Kultura. Pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva. Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

Pokračovat program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Více informací https://www.mpsv.cz/…/…/b613de9f-dc9c-f6ea-822a-08233a869091

Vláda prodlouží a upraví program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na kompenzaci nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Více informací  https://mdcr.cz/…/Zajezdovi-dopravci-dostanou-podporu,-na-p…

Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. Podrobnosti o programu  https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-progr…/

Vláda také schválila ministerstva financí vydat rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Více o liberačním balíčku  https://www.mfcr.cz/…/mf-pripravilo-velky-liberacni-balicek…

(fb)


 

Výběr z médií: Čunek koupil pozemky pro nemocnici, dlouho nošené roušky a nedodržování karantény

PRAHA – 15. října: Ve čtvrtečním českém tisku se dočtete, že končící hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) koupil za 42 milionů pozemky pro novou nemocnici. A to čtyři dny po prohraných volbách. Tu ale nikdo z nového vedení kraje nechce, píší Hospodářské noviny. Češi si podle Mf Dnes nemění roušky tak často, jak by měli. Každý desátý si myslí, že rouška je plně funkční po celý den. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Data: Koronavirus nejvíce zasáhl školáky a seniory, prudce přibývají i nakažení učitelé a zdravotníci

Koronavirus se v Česku zatím nejvíc podepsal na školou povinných – od začátku pandemie se jich nakazilo více než 18 000. S tím úzce souvisí masívní nárůst nakažených pedagogů. Vyplývá to z dat, která serveru iROZHLAS.cz poskytly Ústav zdravotnických informací a statistiky a Česká lékařská komora. Kritická začíná být situace i mezi zdravotníky, jichž se od března nakazilo přes 8000 a denně mezi nimi přibude zhruba 500 nových případů.

CELÝ ČLÁNEK


 

 Seznam škol, vykonávajících péči o mládež v krizové situaci

ČESKÉ BUDĚJOVICE – 14. října: V rámci celého Jihočeského kraje bylo dnešním dnem aktivováno celkem 36  mateřských a základních škol, které byly Pokynem hejtmanky určeny k zajištění péče o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V případě zájmu výše uvedených profesí o zajištění péče o jejich dítě nebo žáka ve věku od 3 do 12 let, je třeba předem kontaktovat zástupce školy a domluvit si rozsah zajištění péče.

V každé obci s rozšířenou působností je určena jedna mateřská a jedna základní škola, v Českých Budějovicích jsou určeny 2 mateřské a 2 základní školy. Počet otevřených škol se bude odvíjet od reálné potřeby rodičů.

Seznam škol

(tzjč)


 

Povinné rukavice i dohled u pečiva. Supermarkety chystají vlastní pravidla, u alkoholu očekávají nápor

Nová opatření proti koronaviru dopadají i na nakupování v supermarketech. Některé obchodní řetězce, jako například Globus, jdou ale ještě dál a zavádějí svá vlastní pravidla nad rámec těch vládních.

CELÝ ČLÁNEK


 

Výběr z médií: Česko pomáhá Tchaj-wanu, méně svatomartinského vína a opatrnost na trhu práce

PRAHA – 14. října: V českém tisku se ve středu dočtete, že česká firma pomůže Tchaj-wanu odhalit padělky, píšou Hospodářské noviny. Svatomartinského vína bude letos podle Deníku méně než loni. A heslem trhu práce je opatrnost, informuje Právo. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

DOKUMENT: ‚Věřte nám, opravdu víme, co děláme.‘ Přečtěte si projev ministra zdravotnictví Prymuly

Mimořádný projev pronesl k občanům v úterý večer ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ve svém projevu vysvětloval, proč vláda zavedla nová opatření proti šíření koronaviru a apeloval na lidi, aby vládě důvěřovali, že zavedená opatření mají smysl. Zároveň občany vyzval, aby je dodržovali. Co konkrétně v projevu zaznělo? Server iROZHLAS.cz nabízí kompletní přepis. Slovo od slova.

CELÝ PROJEV


 

Výběr z médií: zdroje nákazy, sezóna na hradech a zámcích a železniční obdoba Uberu

PRAHA – 13. října: Mezi hlavní místa zdroje nákazy koronavirem patří divadla, lázně i sportovní kluby, informuje o tom úterní Deník N. Tématem Mf Dnes je letošní předčasně ukončená turistická sezóna na hradech a zámcích. Právo píše o ohrožené květině, která roste pouze na šesti místech v České republice. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Zavřou se restaurace i školy. Vláda představila nová opatření proti koronaviru

Školy v Česku přejdou na dálkovou výuku. Také restaurace po celé republice se uzavřou. Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) představila v pondělí pozdě večer nová opatření, kterými chce zmírnit šíření koronaviru v Česku. Většina z nich bude platit od středy a potrvá zhruba tři týdny, konkrétně do konce nouzového stavu 3. listopadu. Nová pravidla budou platit i pro nošení roušek a na veřejných místech se nebude smět pít alkohol.

CELÝ ČLÁNEK


 

Novela zákoníku práce od Nového roku změní výpočet dovolené. Nemyslelo se však na elektronické doručování

Zaměstnavatelé by měli zbystřit. Novela zákoníku práce, která je částečně účinná už od konce července tohoto roku, totiž v lednu 2021 přinese mnohé změny. Mezi ty nejzásadnější patří způsob výpočtu dovolené nebo náhrady škody a ztráty z výdělku. Zákonodárci naopak do změn nezanesli elektronické doručování či hlubší problematiku sdíleného pracovního místa. Personalisté i majitelé firem se mohou se změnami seznámit během podzimních termínů on-line školení, která Jihočeská hospodářská komora připravuje ve spolupráci s právními odborníky.

„Není to pouze novela zákoníku práce, která přináší změny od 1. 1. 2021, ale část této novely je účinná už od 30. 7. 2020,“ upozorňuje advokátka Lucie Demeterová z advokátní kanceláře Demeter Legal, která mimo jiné působí v Komorové právní poradně Jihočeské hospodářské komory. Lucie Demeterová také dodává: „Nejzásadnější změnou je doručování písemností, která je již účinná, a změna konceptu výpočtu dovolené, která bude účinná od 1. ledna 2021. Ta se totiž nebude počítat na dny, ale na hodiny. Z mého pohledu jsou také zásadní náhrady škody či náhrady ztráty z výdělku, které souvisí s pracovním úrazem.“

Novela přináší změny v oblasti vysílání zaměstnanců do zahraničí, sdílení pracovního místa nebo jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků, což, jak vysvětluje advokátka, trochu prolomilo dosavadní judikaturu. Mezi změnami, na které by si podle Lucie Demeterové měli dát podnikatelé pozor, je již zmíněné doručování písemností do vlastních rukou související se vznikem, změnou nebo zánikem pracovního poměru. Ukončit pracovní poměr nově budou od 1. 1. 2021 zaměstnavatelé moci i pomocí datové schránky.

Jak uvádí i další odborníci, lépe by mohla být řešena problematika sdíleného pracovního místa, u něhož současná novelizace například neřeší solidární odpovědnost zaměstnanců na daném pracovním místě, či způsob řešení ukončení pracovního poměru po ukončení dohody o sdíleném pracovním místě. Pozitivním faktem pro zaměstnavatele je, že až na výjimku novela zákoníku práce nepřináší žádné zásadnější finanční postihy za neplnění povinností oproti současným pokutám v pracovním právu. Onou výjimkou je pouze povinnost firem informovat pracovní agentury o vyslání agenturních zaměstnanců do zahraničí, která by podnikatelům mohla v případě neplnění způsobit nemalé finanční postihy.

Jihočeská hospodářská komora během podzimu pro personalisty, ale i majitele firem organizuje speciální školení, která se na problematiku změn v pracovním právu zaměřují. Kvůli současným vládním opatřením budou další školení probíhat formou on-line webinářů, a to s různými lektory v následujících termínech. Více informací naleznete také na www.jhk.cz/udalosti.

Název akce Termín Registrace
Novela zákoníku práce 13. 10. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Novela zákoníku práce 15. 10. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Novela zákoníku práce z pohledu práva 20. 10. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Novinky a změny v zákoníku práce, podpora státu, Daňový balíček 22. 10. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Novela zákoníku práce 04. 11. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Novela zákoníku práce z pohledu práva 11. 11. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Změny zákoníku práce v praxi 25. 11. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE
Změny zákoníku práce v praxi 27. 11. 2020, od 09:00 do 13:00 hod. Přihlášení ZDE

(tzjhk)


 

ČOI kontrolovala kapalinu AdBlue

(Praha, 12. říjen) – Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej kapaliny AdBlue. Ta se používá u automobilů se vznětovým motory a je nezbytným přípravkem pro redukci škodlivých emisí oxidu dusíku. V průběhu tohoto roku ČOI provedla 38 kontrol a nechala ověřit jakost u 7 vzorků. Všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v tomto roce kontrolu zaměřenou na prodej vodného roztoku močoviny (AUS 32). V tržní síti nabízené nejčastěji pod názvem AdBlue. Kontrolovanými subjekty byly podnikající fyzické a právnické osoby prodávající tyto výrobky na trhu v ČR.

Z provedených 38 kontrol proběhly 4 kontroly s odběrem vzorků výrobku AdBlue v běžně dostupném balení a 3 kontroly za účasti pracovníků akreditované zkušební laboratoře. Ta provedla odběry 3 vzorků přímo z výdejních stojanů na čerpacích stanicích pohonných hmot. Odebrané a testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech zkoušených parametrech (hustota při 20°C, IČ spektrum, index lomu při 20°C, obsah močoviny, mechanické nečistoty gravimetricky, alkalita jako NH3, obsah biuretu, obsah aldehydů, obsah fosforečnanů, prvková analýza – hliník, chrom, měď, železo, nikl, draslík, sodík, vápník, hořčík, zinek fosfor).

Dále byla kontrola zaměřena na značení těchto výrobků. Ve všech případech bylo značení výrobků v souladu s požadavky normy ČSN ISO 22241-1 Vznětové motory – Činidlo pro snížení NOx – Vodný roztok močoviny (AUS 32) – Část 1: Požadavky na kvalitu.

Inspektoři ČOI také kontrolovali dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy při 2 kontrolách zjistili porušení § 11 odst. 1 v návaznosti na § 9 odst. 1 tohoto zákona. V jednom případě chyběl český návod na bezpečné použití, k dispozici byl pouze cizojazyčný text a v druhém případě nebyly u výrobku uvedeny informace o teplotě skladování v českém jazyce.

ČOI za zjištěné nedostatky prozatím uložila jednu pokutu v hodnotě 1000 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že i když všechny testované vzorky kapaliny AdBlue vyhověly ve všech zkoušených parametrech, bude kontrola se stejným zaměřením v budoucnu zopakována, neboť kvalitu roztoku močoviny použitého pro tuto technologii je potřeba kontrolovat, jelikož jsou normou stanoveny přísné požadavky na kvalitu, a to z toho důvodu, aby byl zajištěn spolehlivý a stabilní provoz konvertorových systémů SCR, jelikož použití roztoku močoviny jako redukčního činidla je technologií pro snížení emisí oxidů dusíku u vznětových motorů, což souvisí s problematikou ochrany ovzduší.

(tzčoi)


 

Vláda poskytne ochranné pomůcky zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

PRAHA – 12. října: Vláda dnes podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který zajistí potřebnou ochranu před nákazou koronavirem zaměstnancům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) i ohroženým dětem, kterým poskytují péči i během nouzového stavu. Stát jim zajistí ochranné prostředky jako jsou roušky, respirátory, rukavice nebo ochranné štíty.

„V České republice je aktuálně 55 zařízení s kapacitou pro více jak 700 dětí, která zajišťují péči o ohrožené děti, a to nepřetržitě. Ochránit lidi, kteří se starají o ohrožené děti, znamená ochránit zdraví a život samotných, už tak často těžce zkoušených, dětí. A to je smyslem opatření, které jsem dnes navrhla,“ komentuje návrh ministryně Maláčová.

Pro tato zařízení bude ze Správy státních hmotných rezerv zajištěno po dobu nouzového stavu až 26 580 kusů respirátorů typu FFP2, 186 000 kusů roušek, 49 500 kusů ochranných rukavic, 2475 kusů ochranných štítů. Tyto prostředky budou zařízením poskytnuty prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR, který je dopraví na distribuční místa v krajích a v hlavním městě Praze.

Cílem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je poskytování ochrany a pomoci dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

V současné situaci je personál v těchto zařízeních vystaven riziku nákazy při přijímání ohrožených dětí, které probíhá jak přes den, tak i v noci. Rovněž je nutné zajistit nepřetržitou přítomnost personálu u dětí v zařízení, včetně doby, kterou obvykle tyto děti tráví ve škole nebo školce. Z toho důvodu je vysoce aktuální zajistit ochranné pomůcky těmto zaměstnancům a zajistit tak jejich ochranu. V neposlední řadě je nutné přihlédnout k tomu, že do zařízení jsou přijímány děti často bez jakýchkoliv hygienických pomůcek, tedy i bez roušek, které je však nutné zajistit samotným zařízením například v případě školní výuky.

MPSV podporuje tato zařízení prostřednictvím státního příspěvku, kdy je ZDVOP podle zákona aktuálně vypláceno 22 800 Kč za měsíc na jedno dítě. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, je počítáno s navýšením o 7 200 Kč. MPSV také na podporu ZDVOP vyhlásilo i mimořádný dotační titul (odkaz zde).

(tzmpsv)


 

Výběr z médií: imunita po těžším průběhu covidu-19 i zbytečný pronájem počítačů při volbách

PRAHA – 12. října: Stát při volbách zbytečně proplácí desítky milionů za pronájmy počítačů. Informují o tom pondělní Hospodářské noviny. Tématem Práva je transplantace kostní dřeně. Lidové noviny píší o tom, že těžký průběh nemoci covid-19 by mohl lidem zaručit následnou imunitu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Již nejsou mezi námi

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

CELÝ ČLÁNEK


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

 

Komentáře

komentářů