AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Jsou horší věci než covid-19

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Jsou horší věci než covid-19

Včera využilo možnosti k účasti v krajských a senátních volbách hlasováním z auta odhadem 20 % ze 16 tisíc lidí v karanténě. Tuto možnost zavedl 20. srpna zákon o zvláštních způsobech hlasování, protože podle stávajících volebních pravidel bylo každému, kdo byl ze zdravotních důvodů v karanténě nebo izolaci, zamezeno volit. Ministr vnitra Jan Hamáček na toto upozornil v červenci na Twitteru a následně připomněl svým kolegům v srpnu během diskuse v Parlamentu, že proběhly několikeré volby podle těchto pravidel a nikdo je nenapadl. Omezení volebních práv lidí v karanténě bylo zavedeno za účelem ochrany zdraví obyvatelstva, řekl Hamáček, a určitě nebyl zákonodárce veden jakýmikoliv protiústavními motivy někoho zbavit jeho práv. Své kolegy ujistil, že i po přijetí zákona, který umožňuje občanům v karanténě kvůli covidu-19 volit, to stále nebude umožněno lidem s nemocemi vysoce nakažlivými, jako jsou tuberkulóza nebo žloutenka.
Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz. 

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2018 Eriku Bestovi státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát

 

 

 

Komentáře

komentářů