ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE: Kontroloři zajistili ve druhém čtvrtletí letošního roku padělky za...

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE: Kontroloři zajistili ve druhém čtvrtletí letošního roku padělky za téměř čtyři miliony korun

 

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 135 kontrol, při kterých zajistila 2022 kusů padělků v hodnotě originálů 3 813 891,60 Kč.

„V souvislosti s výskytem koronaviru byl v tomto období omezen nebo zcela uzavřen provoz tržnic, trhů a kamenných provozoven. Proto také kontroly prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví byly realizovány v omezeném režimu. Přesto však inspektoři ČOI zajistili větší množství určitého sortimentu padělaného zboží. Převážně se jednalo o hračky a textil ochranných známek PokémonWizards nebo Calvin Klein,“ hodnotí výsledky kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 1. dubna do 30. června tohoto roku 135 kontrol, při kterých ověřovala dodržování zákazu vyplývajícího z § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu.

Z celkového počtu 135 kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů v 67 případech (49,6 %). Z tohoto počtu u 22 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (16,3 %).

Inspektoři ČOI kromě sankčních opatření zajistili celkem 2 022 kusů padělků v hodnotě originálů 3 813 891,60 Kč. Zajištěné výrobky byly, ve smyslu ustanovení § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Výrobky, o kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí anebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

 

ČOI v tomto období pravomocně uložila 113 pokut v hodnotě 1 700 500 Kč. Počty pokut a jejich výše zahrnují i pokuty za další porušení právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích.

 

 

 

 

Text, foto a grafika: (tzčoi)

 

 

 

Komentáře

komentářů