REGIONÁLNÍ TELEVIZE: Minuty s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Informace měsíce září