STAROSTKA JAROSLAVA MARTANOVÁ ODPOVÍDÁ: Koupí město Vimperk kulturní dům Cihelna?

STAROSTKA JAROSLAVA MARTANOVÁ ODPOVÍDÁ: Koupí město Vimperk kulturní dům Cihelna?

Foto: http://www.cihelnavimperk.cz/

Kulturní dům Cihelna ve Vimperku je na prodej. Samosprávě města to oznámila společnost, která toto zařízení postavené občany ve svépomocné akci Z a otevřené v červnu 1979, vlastní a provozuje. Cena je 35 milionů korun, přičemž prodávající si neklade podmínku, aby byl objekt dál využíván ke kulturním účelům. Teoreticky se tak může proměnit třeba v nákupní středisko, jako po roce 1989, nebo ve sklad.

Město stojí před strategickým rozhodnutím. Zastupitelé o něm budou jednat pravděpodobně v září. Lze předpokládat, že za zvýšeného zájmu veřejnosti. Vždyť ve městě stále žije hodně občanů, kteří kulturní (tehdy společenský) dům stavěli nebo na staveniště nosili svačinu svým rodičům či prarodičům. Město kulturní dům určitě potřebuje. Je ale reálné, aby se stalo jeho majitelem a provozovatelem? Má peníze na koupi a mělo by je na provoz? Koupit nebo nekoupit? Mít či nemít kapacitně i technicky podmínkám Vimperka odpovídající sál s potřebným zázemím? Otázky pro současnost a hlavně budoucnost města.

Co na to starostka Jaroslava Martanová? Zeptali jsme se a tady je odpověď:

Na jaře letošního roku mně oznámil pan Ing. Straka záměr o prodeji kulturního domu Cihelna. Podle jeho vyjádření bude kulturní dům provozován do konce tohoto roku. Na společné schůzce jsme se dohodli na prohlídce celého objektu za účasti zastupitelů, pracovníků našeho městského kulturního střediska a pana Kaifra, jednatele Městské správy domů. Jeho účast jsme chtěli z důvodů znalosti problematiky tepelného hospodářství a vzduchotechniky. Bohužel, omezení spojená s virovou pandemií nám umožnila uskutečnit prohlídku celého objektu až začátkem července. Po prohlídce prostor Cihelny jsme se domluvili s panem Ing. Strakou na předání dokumentací, které máme již k dispozici, a podkladů týkajících se ekonomiky provozu a technického vybavení. Veškeré podklady, které jsme obdrželi minulý týden, má nyní Městské kulturní středisko a předpokládám, že nejpozději do konce srpna se uskuteční pracovní schůzka zastupitelů na toto téma. Rozhodnutí, zda koupit či nekoupit kulturní dům Cihelna bude jedním ze strategických rozhodnutí, které budeme muset učinit. Jak ukázala praxe, takovýto sál je ve městě dobré mít. Nelze však toto rozhodnutí učinit, aniž bychom neznali nezbytné měsíční provozní náklady a rozsah nezbytných investic, které se budou muset do objektu vložit v budoucích letech. Samozřejmě si musíme odpovědět i na otázku, zda je město schopno takovouto investici unést. V současné době, kdy zpracováváme možné výhledy financování města na příští roky s dopadem virové pandemie na ekonomiku, je to velmi obtížné, neboť nikdo pořádně neví, jak se budou ekonomika, a tedy i příjmy města vyvíjet. Nepředpokládám, že učiníme rozhodnutí v průběhu září tohoto roku, ale nelze jej ani odkládat. Vimperská veřejnost bude informována o postupu v této věci a jednání, která s tím budou souviset.

Jaroslava MARTANOVÁ, starostka města Vimperk

 

Červen 1979 – společenský dům ve Vimperku, dnešní KD Cihelna, krátce po slavnostním otevření, / Foto: Zdeněk JUNGVIRT

Připravil: (zj) – Za krásnější Vimperk

Více o kulturním domě Cihelna

 

 

 

 

Komentáře

komentářů