MĚSTSKÁ POLICIE: Některé události z nedávných dnů, jak je vimperští strážníci zaznamenali...

MĚSTSKÁ POLICIE: Některé události z nedávných dnů, jak je vimperští strážníci zaznamenali ve své svodce

• Na MP Vimperk byl telefonicky oznámen nález injekční stříkačky v parčíku, který se nachází u schodů do ulice Krátká. Hlídka MP na místě pořídila fotodokumentaci a injekční stříkačku umístila do sběrného boxu.

• Telefonicky požádala DS OO PČR Vimperk o prověření oznámení, že cizím jazykem hovořící muž žebrá peníze v ul. Mírová. Hlídka MP Vimperk zastihla muže na autobusové zastávce v ul. Mírová. Muž byl hlídkou ztotožněn a bylo mu vysvětleno, že v ČR se nesmí žebrat. Informace předána DS OO PČR Vimperk k dalšímu využití.

• Na žádost PČR Vimperk byla injekční stříkačka, která byla nalezena ve Vimperku v ul. Palackého, uložena do sběrného boxu.

• Telefonicky bylo na MP oznámeno, že za plotem jedné ze zahrádek v ul. Mírová, se nachází injekční stříkačka. Hlídka MP provedla kontrolu dané lokality, kde byly nalezeny 2 ks injekčních stříkaček. Tyto hlídka MP umístila do sběrného boxu.

• Občanem bylo telefonicky oznámeno, že v areálu bývalého dřevopodniku ve Vimperku, nalezl dvě injekční stříkačky. Hlídka MP pořídila na místě fotodokumentaci a stříkačky umístila do sběrného boxu.

• Operátorem MKS bylo zjištěno, že vozidlo, které odjíždělo od místního marketu nacouvalo do jiného vozidla a z místa odjelo neznámo kam. Hlídkou MP byl kontaktován řidič nabouraného vozidla, který byl poučen o následném postupu. Kamerový záznam následně předán skupině DN PČR k dořešení.

 

Text a foto: MĚSTSKÁ POLICIE VIMPERK

(Převzato z oficiálních webových stránek města, zveřejněno bez redakční úpravy textu.)

 

 

 

Komentáře

komentářů