KORONAVIRUS: Aktuální informace

KORONAVIRUS: Aktuální informace

 

Stránku průběžně aktualizujeme o nově získané informace:


 

 

Za uplynulých 24 hodin se na jihu Čech neobjevil nový případ onemocnění koronavirem, pozitivních je 30 lidí

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Za uplynulých 24 hodin, tedy od sobotní 18. do nedělní 18. hodiny, nebyl na jihu Čech zaznamenán žádný nový případ nákazy koronavirem COVID-19. Celkový počet nemocných s touto diagnózou tak zůstává v regionu na třiceti.

K vyšetření na COVID-19 v neděli lékaři indikovali v regionu 16 nových suspektních případů. Laboratorní výsledky všech 16 vzorků byly negativní. „Analýza tří desítek onemocnění COVID-19 podle věkových skupin ukázala, že většina nemocných v Jihočeském kraji, celkem 28, je v produktivním věku od 20 do 65 let. Jeden nemocný je z věkové skupiny 10 – 14 let a jeden 65 – 74 let. Z epidemiologického hlediska je důležité, že poslední nové případy registrujeme u osob, které jsme již umístili do karantény a nemohly tedy onemocnění dál šířit,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová.

Na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno už celkem 1847 případů. Více než 1720 Jihočechů je v současné době v nařízené povinné karanténě.

Třicítku nemocných na jihu Čech tvoří 17 žen a 13 mužů. Deset nemocných pochází ze Strakonicka, sedm z Českobudějovicka, sedm z Prachaticka, čtyři z Českokrumlovska a dva z Táborska. Písecko a Jindřichohradecko zatím vykazují nulu.

„Onemocnění, evidovaná v Jihočeském kraji, jsou buď importovaná, tedy vzniklá po návratu osob ze zahraničí, nebo se jedná o onemocnění osob pracujících v zahraničí či o kontakty s již evidovaným pozitivním případem onemocnění. Vzhledem k tomu, že přibývá onemocnění kontaktních, tj. vzniklých úzkým mezilidským přenosem, je důležité dodržovat hygienické zásady a respektovat nařizovaná opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření,“ konstatovala jihočeská epidemioložka MUDr. Jitka Luňáčková.

Z analýz Světové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá, že nejohroženější věkovou skupinou jsou osoby nad 65 let, proto jsou mimořádná opatření směřována právě k seniorům. „Je doporučeno co nejméně vycházet ven, na nákupy chodit ve vyhrazený čas, v případě zdravotních obtíž kontaktovat lékaře telefonicky, aby byl kontakt s ostatními lidmi co nejmenší a riziko přenosu nákazy se snížilo na minimum. Je třeba nezapomínat na ochranu nosu a úst a pokud možno, necestovat hromadnou veřejnou dopravou,“ zdůraznila MUDr. Luňáčková.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v České republice lze nalézt na webových stránkách: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .

(tzkhs)


 

Počet nemocných zůstává na třiceti. Většina z nich je v produktivním věku

Za neděli 22. března bylo k vyšetření na COVID-19 podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové posláno šestnáct nových případů. Laboratorní výsledky všech vzorků byly negativní. Počet nakažených na jihu Čech zůstává na třiceti.   CELÝ ČLÁNEK


 

AKTUÁLNĚ (22. března): Kraj řeší nedostatek ochranných prostředků. Po včerejšku je na cestě další várka

Jihočeský kraj očekává další dodávku OOP. Podle neoficiálního sdělení se má jednat o ochranné roušky a respirátory, které včera přivezl do České republiky velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan z čínského Šen-čenu.

(tzjč)


 

Na jihu Čech v sobotu přibyl jeden nový případ onemocnění koronavirem, celkem dosud onemocnělo 30 Jihočechů

ČESKÉ BUDĚJOVICE 21. 3. – V Jihočeském kraji zaznamenali v sobotu k 18. hodině hygienici jeden nový případ nákazy koronavirem COVID – 19. Celkový počet nemocných s touto diagnózou o zůstává v regionu na třiceti. Páteční případ pozitivně testovaného muže, pocházejícího z jiné části ČR, si dnes převzali hygienici na Vysočině.

„Tento případ onemocnění byl do systému hlášení infekčních onemocnění následně vložen sousedním krajem Vysočina, neboť muž sice pobýval na území Jihočeského kraje, ale místem jeho trvalého bydliště je sousední kraj,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová. Třicítku nemocných na jihu Čech tvoří 17 žen a 13 mužů.

K vyšetření na COVID – 19 v sobotu lékaři indikovali v regionu 64 nových suspektních případů. „Jednalo se převážně o vyšetření osob s příznaky onemocnění, které by mohly svědčit pro onemocnění, což je teplota, rýma, kašel či bolesti těla, nebo kvůli kontaktu s již dříve zjištěným pozitivním případem onemocnění. Jeden zmíněný pozitivní případ, hlášený k 18. hodině, se týkal mladé ženy z Českobudějovicka,“ konstatovala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Šlo o ženu, která pracovala v Rakousku, kde přišla do kontaktu s pozitivní osobou.

V nařízené povinné karanténě je v současné době více než 1700 Jihočechů a další přibývají.

(tzkhs)


 

Jihočeský kraj obdržel od Ministerstva vnitra dodávku osobních ochranných prostředků. Distribuce začne zítra

Jihočeský kraj dnes v ranních hodinách obdržel dodávku osobních ochranných prostředků (OOP), konkrétně respirátorů FFP2. Jde o zásilku, kterou pro kraj zajistilo Ministerstvo vnitra ČR a její distribuce do kraje proběhla prostřednictvím HZS ČR. Distribuce OOP je určena pro poskytovatele zdravotních služeb primární péče, ambulantních specialistů, lékáren, ale i na poskytovatele akutní a následné lůžkové péče, ZZS a pobytová zařízení sociálních služeb.

Zahájení termínu distribuce: Neděle, 22.03.2020 od 09:00 do 11:00 a 15:00 do 18:00 hodin v kontaktních místech viz tabulka. V dalších dnech dle časů v tabulce uvedených!

V příštích dnech očekáváme další dodávky osobních ochranných prostředků. Snahou Jihočeského kraje je zajistit pravidelnou dodávku OOP pro poskytovatele zdravotních služeb a vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Je tedy nutno nadále sledovat webové stránky Jihočeského kraje!!!

Řiďte se níže uvedenými pokyny!

POKYNY DISTRIBUCE A DISTRIBUČNÍ MÍSTA OOP V RÁMCI JIHOČESKÉHO KRAJ

(tzjč)


 

Česká pošta – doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

1.    Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

2.    Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

3.    Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.

(tzjč)


 

AKTUÁLNĚ z KHS: Na jihu Čech v pátek přibylo celkem 11 nových případů onemocnění koronavirem. Celkem máme 30 nakažených

V Jihočeském kraji zaznamenali v pátek 20. března hygienici jedenáct nových případů nákazy koronavirem COVID – 19. Celkový počet nemocných s touto diagnózou se tak v regionu zvýšil na třicet.

V jednom případě se jednalo o importované onemocnění ženy pracující v Rakousku. Ostatních 10 případů tvoří kontaktní onemocnění v rodině, nebo onemocnění po kontaktu s už dříve hlášenou pozitivní osobou, tzn., že tyto osoby již byly v nařízené karanténě. Počet nových rizikových kontaktů se tak nezvýšil, “ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová.

Do laboratoří českobudějovické nemocnice směřovalo v pátek 136 nově indikovaných suspektních vzorků k vyšetření na COVID – 19. Zmíněných 11 z nich bylo pozitivních. Onemocnělo šest žen a pět mužů ve věku od 13 do 74 let. „Dvě osoby lékaři hospitalizovali v nemocnici, devět dalších ponechali v domácí izolaci,“ konstatovala krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Jeden případ zaznamenali hygienici na Českobudějovicku, dva na Českokrumlovsku, tři na Prachaticku a čtyři na Strakonicku. Jedenáctým je muž pocházející z Vysočiny, který byl otestován na jihu Čech.

Od pátku budou při hodnocení zdravotního stavu pacientů lékaři přihlížet k možnosti mezilidského přenosu tohoto onemocnění a hodnocení jako onemocnění kontaktního. „Nemusí se již jednat vždy pouze o importovaná onemocnění ze států s vysokým rizikem přenosu, ale k nákaze může dojít i při kontaktu v rámci běžných činností. Proto je důležité sledovat a dodržovat nařizovaná opatření tak, aby počet kontaktních onemocnění byl co nejnižší,“ zdůraznila Jitka Luňáčková.

V nařízené povinné karanténě je v současné době přibližně 1400 Jihočechů a další přibývají. V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web  www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje https://covid.kraj-jihocesky.cz/.

(tzjč)


 

AKTUÁLNĚ: Na jihu Čech onemocněli koronavirem další tři lidé

Do páteční 14. hodiny potvrdily laboratoře českobudějovické nemocnice tři nové pozitivní případy nákazy koronavirem COVID – 19. Celkem je tak v Jihočeském kraji potvrzeno 22 nemocných. CELÝ ČLÁNEK


 

INFORMACE O PROVOZU LÉKÁREN

Všechny lékárny mají otevřeno od pondělí do pátku.

Lékárna DR. Max je otevřena od 8.00 do 14.00 hod s přestávkou od 12.00 hodin do půl jedné.

Lékárna Pilulka v Krátké ulici má otevřeno od 8.00 do 17.00  hodin s polední přestávkou od 12.00 do jedné hodiny.

Lékárna Benu u nemocnice má otevřeno od 7.30 hodin do 16.00 hodin.

Lékárna u polikliniky v ulici Nad Stadionem má otevřeno v pondělí a v pátek od 7.30 hodin do 16.00 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 7.30 hodin do 17.00 hodin.

Žádáme všechny klienty lékáren o maximální využívání bezhotovostní platby.

Rovněž upozorňujeme, že každý den je vymezen čas pro seniory od 10.00 do 12.00 hodin. Prosíme, aby senioři tento čas maximálně využívali.

(Město Vimperk)


 

PROVOZNÍ DOBA BH NEMOCNICE VIMPERK A.S.

Chirurgická ambulance

bude od 23.3.2020 v pondělí, středu a pátek od 8 -12 hodin poskytovat konzultace po telefonu nebo e-mailem, týkající se chirurgických nebo ortopedických potíží

tel.č. 388 400 119

e-mail: chirurgie.vimperk@seznam.cz

Psychiatrická ambulance

bude od 23.3.2020 denně od 8-12 hod poskytovat konzultace po telefonu nebo e-mailem, s možností odeslání E-receptů.

Tel: č. 388 400 159

e-mail: kukackova@nemocnicevimperk.cz

Interní ambulance

bude od 23.3.2020 denně od 8 – 12 hod poskytovat konzultace po telefonu s možností odeslání E- receptů.

Tel. č. 388 400 144

 

Více informací na stránkách BH Nemocnice Vimperk a.s..

(Město Vimperk)


 

Pomoc seniorům – nákupy potravin, rozvozy jídla

V níže přiložené tabulce jsme pro vás shromáždili kontakty na osoby a organizace, které ve vaší obci realizují rozvoz jídla i potravin, nebo vám pomohou s nákupy. Součástí je i seznam služeben Městské policie včetně kontaktů. Informace budeme aktualizovat.

Kontakty pro pomoc seniorům_20.3.2020

(tzjč)


 

Školy a zařízení určené pro děti krizových složek jsou připravené

V rámci celého Jihočeského kraje byly v každé obci s rozšířenou působností aktivovány mateřské a základní školy, které zajišťují péči dětem o které se nemohou postarat rodiče, nebo jiní zákonní zástupci z důvodu jejich aktivního nasazení na řešení krizové situace. Jsou to zaměstnanci bezpečnostních a sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren a příslušníci ozbrojených bezpečnostních sil, anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určených školských zařízení.

Mateřské a základní školy jsou od 19. 3. 2020 připraveny péči zajišťovat. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy již všem zařízením zaslal seznamy dětí.  Upozorňujeme, že v jedné třídě může být pouze 15 dětí. Je tedy možné, že v případě, kdy se do MŠ a ZŠ jednoho zřizovatele hlásí malý počet dětí, ten pak skupinu sloučí.

Dle sdělení MŠMT musí i děti nosit roušky, možno i našité, kterými je musí vybavit jejich rodiče.

(tzjč)


 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY VIMPERK
PO – PÁ  8 – 16 hodin
SOBOTA zavřeno

 

MĚSTO VIMPERK: Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Žádáme obyvatele města, kteří jsou v karanténě a ty, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19, aby věnovali zvýšenou pozornost nakládání s odpadem z domácnosti. Měli byste veškerý svůj odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, kde určí obec.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
Děkujeme za dodržování.


 

PROSBA MĚSTA VIMPERK

Milí dobrovolníci, kteří se zabýváte šitím roušek, jste všichni velmi zaneprázdněni a my si toho nesmírně ceníme. Pokud nemáte roušky určené konkrétním lidem, kterým osobně předáváte a chtěli byste darovat seniorům, kteří je ještě nemají k dispozici, můžete je od dnešního dne i během víkendu zanést na služebnu Městské policie Vimperk, Kaplířova 65. Strážníci spolu s vybranými zaměstnanci města budou roušky rozdávat seniorům, kteří je ještě nemají a neví, jak je získat. Ještě jednou moc děkujeme!!!

Tato služba městské policie slouží pouze pro neadresnou potřebu, takže pokud chcete darovat konkrétní osobě, domluvte si bezpečné předání.
Děkujeme
Město Vimperk


 

Jihočeští hygienici nezaznamenali ve čtvrtek 19. března žádný nový případ onemocnění koronavirem, v karanténě je téměř 1400 osob

V Jihočeském kraji hygienici ve čtvrtek 19. března nepotvrdili žádný nový případy nákazy koronavirem COVID – 19. Celkový počet nemocných s touto diagnózou v kraji je tak stále 19.

„V průběhu čtvrtka bylo indikováno k laboratornímu vyšetření 134 suspektních vzorků. Do 22. hodiny jich bylo vyšetřeno 109. Všechny testy byly  negativní, což je potěšitelné. Výsledky zbývajících 25 vzorků budeme znát v pátek dopoledne,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

„Jsem Jihočechům velice vděčná za to, jak odpovědně a solidárně se začali v posledních dnech chovat a jak společně situaci zvládáme,“ doplnila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Praktičtí lékaři ve čtvrtek nařídili dalších 206 povinných karantén. „Důvodem byl vždy návrat ze zemí s vysokým rizikem možného šíření onemocnění COVID-19 nebo kontakt s již nahlášenou pozitivní osobou,“ poznamenala epidemioložka KHS JčK MUDr. Jitka Luňáčková. Celkem je tak nyní v souvislosti s nákazou koronavirem COVID – 19 v povinné karanténě 1371 Jihočechů.

Karanténní opatření jsou nařizována vždy na dva týdny, pokud v této době nedojde ke vzniku onemocnění, je poté praktickým lékařem karanténu ukončit. „Připomínám, že všechny osoby po návratu ze zemí s rizikovým šířením infekce  COVID-19 mají povinnost se hlásit u svých registrujících lékařů  a zůstat 14 dnů v domácí izolaci,“ zdůraznila MUDr. Luňáčková.

Po mobilním pracovišti u infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a ve Strakonicích, zprovozněném ve středu, začala ve čtvrtek pracovat mobilní odběrová místa u dolního vchodu do areálu Nemocnice Jindřichův Hradec a u příjezdu do areálu Nemocnice Tábor.

(tzjč)


 

JIHOČESKÁ TELEVIZE (19. března): V Jihočeském kraji dnes do šestnácté hodiny hygienici nezaznamenali žádný nový případ nákazy koronavirem COVID – 19.

Počet nemocných tak zůstává na devatenácti.


 

AKTUÁLNĚ z KHS (18. března) – na jihu Čech je další pozitivní případ. Celkem je jich 17

V průběhu středy, konkrétně do 15. hodiny, potvrdily laboratoře českobudějovické nemocnice jeden nový pozitivní případ nákazy koronavirem COVID – 19. Celkem je tak dosud v Jihočeském kraji potvrzeno celkem 17 nemocných.

„Novým pozitivním případem je žena ze Strakonicka ve věku 65+, která byla již v nařízené domácí karanténě pro kontakt s pozitivní osobou. Zdravotní stav paní je příznivý. Má rýmu a mírný kašel. Dle posouzení zdravotního stavu lékařkou infekčního oddělení žena zůstává v domácí izolaci. Její hospitalizace není nutná,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) Kvetoslava Kotrbová.

Karanténní opatření nařizují dle vyhlášených mimořádných opatření ministra zdravotnictví praktičtí lékaři osobám, které se vracejí ze zahraničí z oblastí vysokého rizika šíření onemocnění nebo osobám, které byly v kontaktu s pozitivně zjištěným onemocněním. Na jihu Čech byla ve středu nařízena karanténa 213 osobám. Celkem je tak nyní v souvislosti s nákazou koronavirem COVID – 19 v povinné karanténě 1165 Jihočechů.

„V laboratořích Nemocnice České Budějovice dnes máme 149 nově indikovaných suspektních případů k vyšetření na COVID – 19. Odběry provádí pracovníci infekčního oddělení nemocnice a domácí odběry zajišťuje ve spolupráci s infekčním oddělením záchranná služba ve spolupráci. Obě služby jsou značně vytížené,“ poznamenala epidemioložka Jitka Luňáčková.

Celkem bylo od začátku února k dnešnímu dni indikováno k vyšetření na jihu Čech 886 suspektních případů. Zmíněných 17 bylo pozitivních.

Pozn.: suspektní = podezřelý

(tzjč)


 

Poskytovatelé sociálních služeb v Jihočeském kraji dostanou první várku ochranných pomůcek

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem zdravotnictví převzal 16. března z centrálního nákupu prozatím 5 050 ks ochranných roušek pro poskytovatele sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Po vzájemné dohodě budou přednostně poskytnuty terénním pracovníkům, kteří jsou v nejtěsnějším kontaktu se svými klienty v domácím prostředí a roušky tak potřebují nejvíce.

„Po vyhodnocení již tak nedostatečného počtu pomůcek jsme požádali pobytové sociální služby, aby byli solidární se svými kolegy z terénu. S tím většina pobytových zařízení souhlasila, protože právě terénní pečovatelské služby přicházejí s občany do přímého kontaktu v jejich domovech a žádné ochranné prostředky k dispozici nemají,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská a upřesnila, že samotná distribuce ochranných roušek probíhala od pondělí 16. 3. 2020 od 13:00 hodin a do úterý 17. 3. 2020. „Po individuální dohodě Odbor sociálních věcí předával ochranné prostředky poskytovatelům osobně ve výdejovém místě na Krajském úřadu Jihočeského kraje, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice, nebo jim je dovezl přímo na místo určení v rámci celého kraje,“ dodala hejtmanka.

„Oceňuji, že téměř ve všech domovech začínají v rámci svépomoci šít alespoň základní roušky z dostupných materiálů,“ uvedla dále Stráská a vyzdvihla dobrou spolupráci jednotlivých sociálních služeb, které jsou ochotny se v nouzové situaci podělit s ostatními, kteří takovou možnost nemají. Hejtmanka dále upozornila, že v souladu s usnesením Vlády ČR budou až do odvolání v Jihočeském kraji poskytovány pečovatelské služby v nezbytné míře, zůstane zachována pouze základní péče a zrušeny budou všechny doprovodné aktivity. Zároveň nejsou v těchto pobytových zařízeních povoleny návštěvy, protože zdejší klienti jsou většinou v souvislosti s novým koronavirem tou nejvíce ohroženou skupinou. Sledujte, prosím, i nadále webové stránky Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou zveřejňovány ty nejaktuálnější informace.

(tzjč)


 

V prodejnách potravin budou od čtvrtka mezi 10:00 a 12:00 smět nakupovat pouze lidé nad 65 let, rozhodla vláda.


 

„Vláda schválila, že lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály. A je to platné od půlnoci,“ uvedl Petříček pro Radiožurnál.
Informaci potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Musíme bez výjimky chránit sebe a své okolí! Vláda právě schválila povinnost mít od dnešní půlnoci na veřejných místech zakrytá ústa a nos. Zvládneme to,“ napsal Vojtěch na twitter.

 

NAŘÍZENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU VIMPERK

V souvislosti s nařízeními vlády České republiky a s cílem zajistit vzájemnou maximální bezpečnost jak klientů městského úřadu, tak jeho zaměstnanců nařizuji zaměstnancům Městského úřadu Vimperk v neodkladných a závažných případech, v omezených úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v časech od 8:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin, povolit vstup veřejnosti do budov Městského úřadu Vimperk výhradně se zakrytým obličejem.

Děkuji za ohleduplnost a pochopení, které je v zájmu nás všech.

Jan TŮMA, tajemník Městského úřadu Vimperk


 

NEMOCNICE STRAKONICE: INFORMACE PRO TĚHOTNÉ A RODIČKY, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19

Pro těhotné platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení, dále může být kašel, dušnost a horečka. Je na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním.
Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi. Vždy nejdříve kontaktujte telefonicky.

Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
– kontaktovat porodnici telefonicky – tel.383 314 266
– dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
– dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní rouškou
– po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky
Péče o rodičku a novorozence při a po porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady:
Hygiena rukou
Nosit roušku

Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená nemocnicí.
V případě dotazů volejte na tel. 723 923 501 Mgr. Miloslava Bláhová, 725 714 301 Bc. Hana Hanzlíková

(fbnem)


 

Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky: co víme, proč zůstat doma a jak se ochránit

Dva přední čeští infekcionisté, profesoři z Nemocnice na Bulovce, sepsali pro veřejnost manuál ke koronaviru. „Rádi bychom uvedli několik věcí na pravou míru. Veřejnost by měla znát všechny informace o viru, se kterým nyní bojuje. Spolu s kolegou Jiřím Benešem jsme proto sepsali materiál, který vše objasňuje,“ řekl serveru Lidovky.cz profesor Ladislav Machala s tím, že text je volně k dispozici, lze citovat a volně jej přebírat. CELÝ ČLÁNEK


 

Prohlášení Města Vlachovo Březí – KORONAVIRUS

Vážení spoluobčané, s ohledem na situaci v našem městě, se na Vás obracíme se žádostí, abyste si opatřili jakékoli roušky přes nos a ústa nebo respirátory a takto chráněni se pohybovali na veřejnosti a zejména při návštěvě obchodů, kanceláří a jiných veřejných prostorů.

Jde o výraz ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům a o snahu maximálně předejít dalšímu rozšíření nákazy.

Roušky je možné zakoupit u paní Čužnové v její provozovně v Jeronýmově ulici.

Dále Vám sdělujeme, že se řídíme obecnými pokyny, které oznamují média, a které případně obdržíme prostřednictvím HZS. Neexistují žádné pokyny, příkazy nebo zvláštní opatření pro naše město.

Ve vlastním zájmu se snažte být mimo kontakt s ostatní veřejností. Při nutné potřebě obstarání nákupů nebo jiných nutných potřeb se obraťte na Městský úřad na telefon 602 186 696, při projevu onemocnění se obracejte telefonicky na svého praktického lékaře.

Děkujeme Vám za pochopení a za spolupráci.

(Infocentrum)


 

AKTUÁLNĚ: Jihočeský kraj má za úterý pět nových případů onemocnění koronavirem

V Jihočeském kraji zaznamenali v úterý hygienici celkem pět nových pozitivních případů nákazy koronavirem COVID – 19. Počet nemocných s touto diagnózou tak dosáhl v regionu celkem šestnácti. CELÝ ČLÁNEK


 

Testy potvrdily nákazu u dalších dvou Jihočechů
V úterý potvrdila laboratoř českobudějovické nemocnice další dva pozitivní vzorky. CELÝ ČLÁNEK

 

JIHOČESKÝ KRAJ: Vzhledem k současné situaci jsme pro Vás připravili nový web 👉 https://covid.kraj-jihocesky.cz , kde naleznete aktuální informace o koronaviru na území Jihočeského kraje.

(fbjč)


 

 

Informace krajské hygienické stanice k 16. 3. 2020, 22.00

ČESKÉ BUDĚJOVICE 16. března (22.00) – Dnes bylo do laboratoře českobudějovické nemocnice odesláno celkem 63 suspektních vzorků osob nově vyšetřených v Jihočeském kraji kvůli podezření na nákazu koronavirem COVID – 19. „Nyní před desátou večerní jsme obdrželi výsledky dnešních vyšetření a jsou všechny negativní. Znamená to, že k dnešní večeru registrujeme v našem kraji stále jedenáct případů onemocnění. Významně dnes vzrostl počet karantén, nařízených praktickými lékaři,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

V nařízené karanténě bylo k pondělní 14. hodině na jihu Čech 754 lidí. „Počet těch, kteří byli praktickými lékaři pro dospělé nebo pro děti a dorost posláni do karantény, se oproti neděli zvýšil o 306 případů. Vesměs jde o navrátilce z rizikových oblastí s vysokým nebezpečím nákazy, či osoby s rizikovými kontakty,“ poznamenala hlavní epidemioložka KHS JčK MUDr. Jitka Luňáčková. O zmíněných 306 nově nařízených karanténách rozhodli v 280 případech praktičtí lékaři pro dospělé a v 26 pediatři.

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web  www.koronavirus.mzcr.cz.

(tzjč)


 

Aktuální informace o provozu České pošty

Česká pošta kvůli mimořádné situaci, kdy jde v první řadě o život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů, dnešním dnem (16. 3. 2020) uzavřela na poštách všechny přepážky, které nejsou vybaveny sklem a jsou při jednání mezi pracovníkem pobočky a klientem otevřeny. Celkem se jedná o 150 pošt po celé České republice, na kterých zůstává normální provoz na přepážkách se skleným oddělením přepážek. Čtyři pošty a specializovaná přepážka na mezinárodní poště 120 jsou uzavřeny kompletně. Jedná se o tři pošty v Praze (nákupní centrum Eden, pošta v Dubči, pošta Radlická 333/150) a pošta Liberec 3.  VÍCE ZDE


 

Evidence dobrovolníků – výzva Jihočeského kraje – COVID-19

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor zdravotnictví v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem vyzývá všechny osoby způsobilé k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (lékaře, zubní lékaře, farmaceuty) nebo způsobilé k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů (např. všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry a další), které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky. Kontakty budou shromažďovány do databáze, odkaz naleznete níže. Databáze bude využita v případě potřeby v rámci řešení nastalé mimořádné situace.

https://www.kraj-jihocesky.cz/form/dobrovolnici-covid-19 

(tzjč)


 

Změna v jízdních řádech autobusů! Jízdní doklady ve vlacích zakoupíte už jen elektronickou cestou

S platností od 00:00 hodin dne 18. 3. 2020 budou všechny linky a spoje, které jsou provozovány na základě Smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou, uzavřených mezi Jihočeským krajem a dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., GW BUS a.s., COMETT PLUS spol. s r.o., ČSAD STTRANS a.s., ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., Štefl-tour Dačice s.r.o., „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ a ICOM transport a.s., provozovány v prázdninovém režimu (bez školních spojů).

S platností od 00:00 hodin dne 17. 3. 2020 do odvolání nebude umožněn prodej jízdních dokladů ve vlacích dopravců GW Train Regio, a.s., České dráhy, a s. a Jindřichohradecké místní dráhy a.s. Jízdní doklady bude možno zakoupit elektronickou cestou nebo v osobních pokladnách ve vybraných železničních stanicích.

(tzjč)


 

Okresní nemocnice v Jihočeském kraji ruší plánované medicínské výkony

S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné

„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 11. dubna 2020. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ dodal člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Michal Čarvaš.

„Pacienti, kterých se tato opatření týkají, budou o tomto informováni. Stejně jako jim bude sdělen náhradní termín bezprostředně po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba),“ upřesnila předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová.

U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede.

Zároveň je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce. O přítomnosti otce u porodu bude rozhodováno individuálně.

Prosíme pacienty, aby při vstupu do nemocnice nebo ordinace nahlásili všechny skutečnosti související s jejich zdravotním stavem, pobytem v rizikových zemích nebo kontaktem s nemocnými, které by mohly mít souvislost s nemocí COVID-19.

Děkujeme za ohleduplnost k ostatním pacientům a zdravotníkům a za respektování dalších opatření, které budou v jednotlivých nemocnicích zaváděny.

(tzjč)


 

Nemocnice České Budějovice přijímá další opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády č. 194, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 (způsobujícím onemocnění COVID-19) na území České republiky nouzový stav, a za účelem snížení spotřeby osobních ochranných prostředků v běžném provozu vyhlašuje Nemocnice České Budějovice, a.s. následující mimořádná opatření

1) S účinností od 17. 3. 2020 dochází ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. 4. 2020), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám. Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice evidovat s tím, že jim bude náhradní termín telefonicky sdělen po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede.

2) Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce.

„Všem zaměstnancům naší nemocnice děkuji za mimořádné pracovní úsilí a neuvěřitelné sepětí. Našim pacientům pak velice děkujeme za pochopení vzniklé situace,“ dodává předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

(tznem)


 

Zahájení provozu Bezplatné linky seniorů

Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem již avizovanou Bezplatnou linku seniorů. Začne fungovat od úterý 17. března 2020 od 8 hodin. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od zmíněné osmé do 17. hodiny.

Telefonní číslo: 800 203 210

(tzjč)


 

Omezení provozu Krajského úřadu Jihočeského kraje

V souladu s nařízením Vlády ČR se až do odvolání stanovují úřední hodiny Krajského úřadu Jihočeského kraje takto:

pondělí: 9:00-12:00 hod.

středa: 12:00-15:00 hod.

V ostatních dnech je krajský úřad z důvodu ochrany veřejného zdraví uzavřen.

Žádáme občany o pochopení tohoto okolnostmi vynuceného mimořádného opatření. Děkujeme.

(tzjč)


 

Opatření v Česku přehledně: co je při karanténě povoleno, co naopak lidé nemohou?

Vláda od nedělní půlnoci kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru zakázala volný pohyb lidí po celém Česku. Opatření, které má trvat do pondělí do 24. března 6.00, má ale řadu výjimek. Server iROZHLAS.cz sestavil přehledný manuál, co vláda zakázala, a co naopak lidé mohou. CELÝ ČLÁNEK


 

ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE: Nařízené opatření proti šíření koronaviru

Vážení cestující, z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru se zpřísňují hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 17.3.2020 platí zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou.
Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou.

Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

Děkujeme za pochopení a za dodržování nařízených pravidel.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.


 

Nemocnice Strakonice – aktuální informace

Vedení Nemocnice Strakonice, a.s. po zvážení aktuální epidemiologické situace v České republice a při respektování Vládou ČR vydaných opatření ve snaze dlouhodobě udržet dostatečnou personální, materiální a lůžkovou kapacitu pro zajištění kvalitní zdravotní péče
1) vyhlašuje s účinností od 15.3.2020 od 16:00:
– zrušení veškerých plánovaných operačních výkonů, které snesou odkladu;
– zrušení všech plánovaných neakutních ambulantních vyšetření (odborné poradny, zobrazovací vyšetření, endoskopické výkony atd.), které snesou odkladu;
– zrušení všech plánovaných hospitalizací, které snesou odkladu.

O tom, zda výše uvedené úkony snesou odkladu, rozhoduje na základě telefonické konzultace s pacientem či vyšetření požadujícím lékařem vedoucí lékař pracoviště, případně jím pověřený lékař.

Chronicky užívaná medikace bude předepisována lékaři v elektronické podobě po předchozí telefonické žádosti pacientů.

Pacienty, kteří jsou již objednáni, se budeme snažit v maximální možné míře telefonicky oslovit a domluvit s nimi jiný možný termín; žádáme současně pacienty, kteří telefonicky kontaktováni nebudou (např. z důvodu absence kontaktních údajů na ně), aby se aktivně telefonicky spojili s příslušným oddělením, potřebné kontakty jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice www.nemst.cz .

2) vyhlašuje s účinností od 15.3.2020 od 16:00:
– zákaz vstupu do areálu nemocnice jiným osobám, než pacientům vyžadujícím neodkladnou zdravotní péči a jejich doprovodu, klientům nemocniční lékárny a stravovacího provozu;
– dosud platný zákaz návštěv lůžkových oddělení se dále rozšiřuje i na oddělení šestinedělí a dětské oddělení; nadále umožňujeme pouze přítomnost otců při porodu a přítomnost rodiče během hospitalizace dětského pacienta na dětském oddělení).

Tato opatření činíme primárně z důvodu ochrany našich pacientů. Případné aktualizace tohoto opatření budou zveřejněny na webových stránkách nemocnice.

Děkujeme za pochopení.

Tomáš FIALA, ředitel


 

Pozitivní test na koronavirus – Poliklinika Strakonice

Ve Strakonicích potvrzen jeden případ nákazy koronaviru u lékařky, která ordinuje v poliklinice. Budova polikliniky je v tuto chvíli uzavřena na 3 dny a bude se dezinfikovat. Krajská hygienická stanice provádí všechna standardní opatření, aby se zamezilo šíření nemoci. Všichni, kteří přišli s lékařkou v poslední době do styku, mají nařízenou domácí karanténu a musí sledovat svůj zdravotní stav. Situací se bude zabývat i Krizový štáb Jihočeského kraje.   (tzjč)


 

PRACHATICKÝ DENÍK:

Poliklinika je zavřená. Kvůli lékařce nakažené koronavirem


 

JIHOČESKÁ TELEVIZE (15. března) – Ve Strakonicích je potvrzen jeden případ nákazy koronaviru u lékařky, která ordinuje v poliklinice. Budova polikliniky je v tuto chvíli uzavřena na tři dny a bude se dezinfikovat. „Zasedne krizový štáb, budeme omezovat plánovaná vyšetření, které lze odložit,“ potvrdil ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

 

Neděle 15. března: V Jihočeském kraji je nyní šest případů lidí nakažených nemocí COVID-19. Je to o čtyři víc než 13. března. Jihočeští hygienici odebrali v sobotu 39 vzorků s podezřením na koronavirus, z toho byly čtyři pozitivní – u tří žen a jednoho muže. Nově nakažení jsou z okresů Tábor, Strakonice a Prachatice. Jejich věk se pohybuje od 20 do 50 let. „Jsou to tři ženy a jeden muž, všechno vazba na zahraničí,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová., ředitelka krajské hygienické stanice.

 

Jihočeský kraj obdržel první dodávku osobních ochranných prostředků

Jihočeský kraj v sobotu nad ránem obdržel první dodávku osobních ochranných prostředků. Konkrétně se jedná o respirátory FFP2, kterých obdržel 60 kusů a FFP3 v počtu 160 kusů. Všechny byly z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje. Předání zdravotnické záchranné službě bylo provedeno v dopoledních hodinách. Okamžitě jsme rozporovali přidělené počty a následně  kraj  obdrží během dnešního dne dalších 300 respirátorů FFP3, které bude distribuovat do nemocnice. Předběžně bylo sděleno, že dodávky budou postupně navyšovány a budou řešeni i další prioritní poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb. Sledujte prosím i nadále naše webové stránky, o všem budeme ihned informovat. (tzjč)


 

MĚSTO VIMPERK: Rozšíření služeb pro obyvatele města a osad

Vážení spoluobčané, vzhledem k vývoji situace v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem a postupnými opatřeními vlády rozšiřuje město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to kromě dovozu základního nákupu potravin a drogerie i o dovoz léků pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Nákup bude zajištěn v pracovních dnech a v sobotu od 7.30 do 17.00 hod. Zároveň je možné zabezpečit dovoz obědů ze zařízení, která vydávají obědy přes „výdejní okna“ a nezajišťují vlastní rozvoz. Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně jídlonosič na oběd s lístečkem a kontaktem, kde je domluven odběr obědu.
Cílem této nové služby stále zůstává eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva a tím u nich snížit riziko nákazy. (fb)


 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Více na: https://www.vlada.cz/…/vlada-rozhodla-o-uzavreni-vsech-obc…/

 

AKTUÁLNĚ: V Jihočeském kraji je druhý muž s koronavirem

V pátek večer Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS JčK) potvrdila, že byl v kraji potvrzen druhý případ nakažení koronavirem.

CELÝ ČLÁNEK

 


 

Jihočeši by kvůli práci neměli přejíždět hranice, apeluje hygienička

První Jihočech, který se nakazil koronavirem, onemocněl v Bavorsku, kam dojížděl z obce na Prachaticku. „Nemoc je u něj mírná, a tak zůstává v domácí karanténě,“ říká hlavní krajská hygienička Kvetoslava Kotrbová. CELÝ ČLÁNEK


 

 


 

Informovali jsme:

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Prohlášení Krizového štábu kraje ke koronaviru  (video)

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Zasedal Krizový štáb Jihočeského kraje


 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO SENIORY A OSOBY ZE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Nákup bude zajištěn v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hod, nejpozději do následujícího dne. Zároveň je možné zabezpečit dovoz obědů ze zařízení, která jsou stále v provozu, a máte v nich objednaný oběd. Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně jídlonosič na oběd s lístečkem a  kontaktem. Cílem této nové služby je eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva a tím u nich snížit riziko nákazy.

MĚSTO VIMPERK


 

NEMOCNICE PRACHATICE: Omezení počtu vstupů do nemocnice z důvodu ochrany před koronavirem

S účinností od 13. 3. 2020 omezuje Nemocnice Prachatice a.s. vstup pro veřejnost do nemocnice pouze hlavním vchodem a to ve všední dny od 15,30 hod a po celý víkend, včetně svátků.

Prosíme pacienty i návštěvy, aby používali hlavní vchod do nemocnice, kde přes videotelefon nahlásí personálu důvod návštěvy nebo své obtíže.

V případě, že uvedou respirační problémy či pobyt v zemích zasažených koronavirem za uplynulých 14 dní, budou se dále řádit pokyny ošetřujícího personálu. Takto označení „rizikoví pacienti“ dostanou roušku a budou odvedeni do speciálně upravené ambulance, která bude sloužit právě pro pacienty s podezřením na nákazu COVID 19. Zde dotyční vyčkají na personál nemocnice, který k nim bude přistupovat v osobních ochranných pomůckách.

„Chceme tímto postupem ochránit ostatní ambulance, návštěvníky nemocnice, pacienty i personál, aby s těmito „rizikovými“ pacienty nepřišli v kontakt,“ zdůrazňuje předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA a dodává: „Pravidelné odborné ambulance i plánovaná operativa zatím v naší nemocnici pokračuje bez omezení.“

Nemocnice Prachatice rovněž žádá pacienty, aby si během své návštěvy nemocnice desinfikovali ruce pomocí nainstalovaných dávkovačů desinfekce.

Pokyny pro občany
BYL jsem v oblasti výskytu nového koronaviru nebo v kontaktu s nemocným s prokázaným COVID-19 a MÁM PROJEVY respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):
Pokud jste v závažném zdravotním stavu, volejte Zdravotní záchrannou službu na telefonu 155.
Pokud vaše příznaky nejsou závažné, kontaktujte svého praktického lékaře nebo volejte linku 736 514 386 (denně 7-17 hodin) a ohlaste, že máte podezření na koronavirus.
Epidemiolog KHS Vás bude po vyhodnocení informovat o případné možnosti vyšetření na koronavirus doma nebo na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

Děkujeme všem za ohleduplnost a respektování těchto pravidel.

(tznem)


 

Česká televize v pondělí spustí vysílání pro školáky. Pořad UčíTelka okamžitě reaguje na zavření škol

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. CELÝ ČLÁNEK


 

Zákaz přítomnosti veřejnosti v Informačním centru Vimperk

Vážení spoluobčané, návštěvníci Vimperka, vláda České republiky na svém jednání v pátek 13. 3. 2020 mimo jiné od 14.3.2020 od 6:00 hodin do odvolání zakázala přítomnost veřejnosti v turistických informačních centrech. Z tohoto důvodu je od soboty 14.3.2020 do odvolání uzavřeno Informační centrum ve Vimperku pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

Ve Vimperku dne 13.3.2020

Ing. Jan Tůma, MPA
tajemník městského úřadu Vimperk


 

Uzavření mateřských škol

Rada města Vimperk: Usnesení č. 255

Rada města rozhodla v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 a na základě doporučení MŠMT v souladu se závěry z jednání krizového štábu ORP Vimperk dne 13.3.2020 o přerušení provozu MŠ Vimperk, 1. máje 180, okres Prachatice a MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice počínaje dnem 17.03.2020 až do odvolání. V době přerušení provozu obou mateřských škol bude v souladu s Plánem krizové připravenosti MŠ Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice, tato škola v jedné třídě zajišťovat péči o děti předškolního vzdělávání, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve složkách IZS, v zdravotnických a sociálních službách a Armádě ČR.

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)


 

Omezení v přeshraniční drážní a autobusové dopravě na území Jihočeského kraje

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který vyhlásila vláda České republiky dne 12. 3. 2020 zakázala:

 • všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 • všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.

V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne provozování přeshraniční drážní dopravy na tratích do Rakouska:

196 České Budějovice – Summerau

 • v případě této trati 4 páry vlaků dálkové dopravy budou s účinností od 14. 3. 2020 provozovány pouze do a z železniční stanice Rybník a 4 páry vlaků regionální dopravy budou provozovány pouze do a z železniční stanice Horní Dvořiště
 • v souvislosti  s tímto opatřením bude z technologických důvodů vlak 3802 odjíždět později ( cca o 10 minut ) s odjezdem v 11,05 z Horního Dvořiště

199 České Budějovice- České Velenice a zpět

 • v případě této trati nebude provozován rakouským dopravcem úsek Gmünd – Č. Velenice

Bližší informace lze získat na web stránce dopravce ČD a.s. https://www.cd.cz/info/aktuality/-33777/


V případě Jihočeského kraje se toto opatření dotkne také provozování přeshraniční autobusové dopravy, která nebude s účinností od 14. 3. 2020 provozována.

Jedná se o tyto linky přes/do Rakouska:

 • 000412 Horní Planá – Prešov
 • 000428 Praha – Salzburg
 • 000429 Praha – Bologna
 • 000140 Praha – České Budějovice – Český Krumlov – Linz – Salzburg

Linka do Německa:

 • 000006 Strakonice – Passau

(tzjč)


 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VIMPERK: Z důvodu zdravotní situace je naše knihovna do odvolání uzavřena. Vypůjčené knihy si ponechte doma, budou automaticky prodlouženy. Taktéž jsou zrušeny veškeré akce knihovny. Během uzavření bude probíhat revize knihovního fondu.

 


 


 

Koronavir na Prachaticku je v jednom případě potvrzen

První jihočeský pacient, kterého testovali v Českých Budějovicích ve středu 11. března, je z Prachaticka. Podle dostupných informací se jedná o muže ze Lhenicka. Všichni, kteří s ním přišli do kontaktu, jsou v domácí izolaci.  CELÝ ČLÁNEK


 

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA: Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR se ode dnešních 14 hodin uzavírají také stezky u výběhů zvířat v našich Návštěvnických centrech Kvilda a Srní. V provozu nebudou ani toalety a parkoviště.
Děkujeme za pochopení.

 


 

Vláda na dnešním mimořádném jednání rozhodla o nových opatřeních

🔴Vláda vyhlašuje na území České republiky kvůli šíření koronaviru NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů

🔴 Od pátku budou muset být mezi 20:00 a 6:00 uzavřeny restaurace.

🔴Vláda od pátku 6:00 zakázala vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihovnen.

🔴Stát od pátečních 06:00 zakáže do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské a další akce.

🔴 Vláda zakazuje vstup cizinců z 13 rizikových oblastí na území ČR, pokud nemají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní.
 Opatření se vztahuje na těchto 13 oblastí: Čína, Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Španělsko.

🔴 Vláda vyhlásila zákaz vstupu občanů ČR do rizikových zemí kvůli nákaze koronavirem.
 Opatření se vztahuje na těchto 13 oblastí: Čína, Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Švédsko.

🔴 Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku na sobotu kvůli koronaviru znovu zavedeny kontroly. Otevřeny budou jen některé přechody.
Na pomoc policii při kontrole hranic bude povolána armáda. Hranice bude možné přejít na 11 přechodech. Dalších 7 bude otevřeno pro přeshraniční styk.

Zároveň Policie začne důsledně kontrolovat dodržování veškerých opatření směřujících k omezení šíření nákazy koronavirem. 

FB – ČT Praha a stř. Čechy


 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VIMPERK:Na základě nových opatření vyhlášených Vládou jsou všechny akce konané v MěKS Vimperk do konce března zrušeny.
O náhradních termínech Vás budeme průběžně informovat.

 

Česko v pátek o půlnoci zavře hraniční přechody, otevřených jich zůstane jen 11, oznámil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).
Vláda zakázala vstup do země cizincům z 13 rizikových oblastí, včetně 10 evropských zemí.

 

Vláda od pátku zakazuje veškeré akce s účastí nad 30 osob. Zákaz se bude vztahovat i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení. Podrobně ZDE >> czch.tv/yhf8Sd

PRACOVNÍ VÝJIMKA. „Na výkon práce se to nevztahuje. Nikdo nebude pracovníkům zakazovat, aby pracovali. Jsme přesvědčeni, že je potřeba udržet ekonomiku v chodu,“ uvedl premiér.

 


 

MĚSTO VIMPERK: Rozšíření služeb pro seniory a osoby ze zdravotním znevýhodněním

Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci v České republice v souvislosti se šířením nákazy Koronavirem zavádí město Vimperk dočasně službu pro osoby, které nemají zajištěnou pečovatelskou služby, a to dovoz základního nákupu pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním. Nákup bude zajištěn v pracovních dnech od 7.30 do 16.00 hod, nejpozději do následujícího dne. Zároveň je možné zabezpečit dovoz obědů ze zařízení, která jsou stále v provozu, a máte v nich objednaný oběd. Službu si můžete domluvit na telefonním čísle: 773 754 801. Stačí si připravit tašku, lísteček s požadavky na potraviny a peníze na nákup, případně jídlonosič na oběd s lístečkem a kontaktem.
Cílem této nové služby je eliminovat vycházení nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva a tím u nich snížit riziko nákazy.

Ve Vimperku, 12.3.2020

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Mgr. Zdeněk Kuncl
místostarosta


 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ: O jaké dávky nemocenského pojištění se zajímáte?


 


 

Koronavir na Prachaticku hygienici zatím nepotvrdili


 

AKTUALIZOVÁNO: V Jihočeském kraji potvrzen první výskyt onemocnění Covid-19

V Jihočeském kraji byl ve středu večer potvrzen první případ výskytu koronavirové infekce SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19.

Laboratoř Nemocnice České Budějovice potvrdila ve středu ve večerních hodinách první pozitivní případ výskytu koronaviru v regionu. Jednalo se o muže středního věku, který pracovně pobýval v Německu, odkud se vrátil již s příznaky. Muž je v domácí karanténě, “ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Jihočeští hygienici do včerejšího dne odeslali od začátku února do laboratoře českobudějovické nemocnice celkem 84 suspektních vzorků a nařídili 217 karantén.   (tzjč)


 

Vlažná voda a sardinky. Výživový poradce radí, jak a z čeho vařit v karanténě

 

Pokud se opatření proti epidemii zruší příliš brzy, může přijít druhá vlna, říká vědec

 

JIHOČESKÁ TELEVIZE: Jihočeský kraj má od včerejšího večera (středa 11. března) první potvrzený případ nakaženého člověka novým koronavirem. Je jim muž, pracující v Německu. V současné době je v domácí karanténě.

 

ČESKÁ TELEVIZE: Tisková konference po jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje – 11. března (video)

 

Obchody se zavírat nebudou, karanténa Prahy nehrozí, popřel Babiš fámy ze sociálních sítí

 

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE: Upřesnění režimu návštěv

S účinností od 11. 3. 2020 jsou návštěvy na Dětském oddělení, Neonatologickém oddělení a na stanici šestinedělí porodnice umožněny pouze pro zákonné zástupce dítěte.

Na základě vašich četných dotazů upřesňujeme: přítomnost otce u porodu konzultujte se stanicí porodních sálů. Obecně i v době omezení či zákazu návštěv přítomnost otce u porodu umožňujeme, je-li pochopitelně zcela zdráv + nyní podmínka výskytu v rizikových oblastech za uplynulých 14 dní až 3t.

Co se týče návštěvy na stanici šestinedělí, kde je maminka s miminkem hospitalizována, platí návštěva pouze pro zákonné zástupce dítěte. (fb)


 

NALÉHAVÉ SDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST!

Vážení občané,
v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu Vimperk a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.
Důvodem pro omezení obvyklého osobního projednávání věcí je ochrana veřejného zdraví spočívající ve snížení rizika přenosu nákazy pobytem v prostředí se značným pohybem osob a nutností fyzického kontaktu s klikami dveří, madly schodišť, ovládáním výtahů atd.
Jedná se o časově omezený požadavek, který nebude po zlepšení epidemiologické situace nadále uplatňován.
Městský úřad Vimperk funguje i přes výše uvedený požadavek standardním způsobem.
Děkuji Vám za Vaše pochopení a ohleduplnost.

Ve Vimperku 11.3.2020

Ing. Jan Tůma, MPA
tajemník městského úřadu Vimperk


 


 

ČESKÁ POŠTA: Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem:

Obyčejné zásilky
Obyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta, se vždy doručí vložením do domovní schránky adresáta.
Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B), resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby.
Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

Zapsané zásilky
Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).
Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat (tzn., že dodávací provozovna, ke které byla zásilka doslána, odmaže výjimečně v těchto případech službu „jednorázová dosílka“) do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný, tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).
Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.
Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může adresát balíku, který je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán po splnění výše uvedených podmínek.

Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.

Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez pokusu o doručení. K poštovní poukázce musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí (tisk. 11-064V), která musí být vložena do domovní schránky adresáta. Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak), nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

ČESKÁ POŠTA


 

ONLINE: Česko zakázalo kvůli koronaviru akce, kde se sejde více než sto lidí. Od středy nepůjdou děti do škol


 

Které akce se ruší? A mají rodiče nárok na ošetřovné? 10 otázek a odpovědí k opatřením kvůli koronaviru


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O UZAVŘENÍ ŠKOL A ZÁKAZU KONÁNÍ HROMADNÝCH AKCÍ VE VIMPERKU

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.

V našem městě se jedná o mimořádná opatření související s uzavřením Základní školy Vimperk Smetanova a Základní školy TGM, dále obou středních škol, tj. Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk a Střední školy a Základní školy Vimperk Nerudova s platností od 11. března 2020 do odvolání. Upozorňujeme rodiče na sledování aktuálních informací na webových stránkách příslušných škol.

Toto opatření se netýká mateřských škol, a proto MŠ 1. máje a MŠ Klostermannova včetně detašovaného pracoviště Mírová nadále zůstávají v provozu.

Dále zřizovatel Jihočeský kraj rozhodl o uzavření Základní umělecké školy Vimperk rovněž v období od 11. března 2020 do odvolání.

V této souvislosti bylo také vydáno rozhodnutí o zrušení konání všech veřejných i soukromých akcí společenského, kulturního, sportovního či podobného charakteru, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob od 10. března od 18.00 hod do odvolání.

Vedení města Vimperk rozhodlo po dohodě s Městským kulturním střediskem Vimperk jako pořadatelem akcí na základě přijatých opatření o zrušení:

Plesu města Vimperk dne 13.3.2020

Vimperské akademie seniorů dne 19.3.2020

Dne učitelů 25.3.2020.

O konání kulturních akcí v režii jiných pořadatelů plánovaných v měsíci březnu budou informace průběžně zveřejňovány na webu www.kulturavimperk.cz.

Město Vimperk bude na svých webových stránkách, prostřednictvím facebooku a mobilního rozhlasu nadále informovat své občany o aktuálním stavu přijatých opatření ve městě na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu.

Ve Vimperku 10.3.2020

Ing. Jaroslava Martanová, starostka

Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta


 


 

KORONAVIRUS – organizační informace pro rodiče dětí do 10 let

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné.

Musí v takovém případě zažádat o potvrzení školu.

Podrobnější informace zveřejnila na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení.
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení tedy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Bližší informace na: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
Dle informace na webu MPSV vydává potvrzení rodiči ředitel školy https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 


 


 


 

Městské kulturní středisko Vimperk informuje

Dne 10. března 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o přijetí mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem.
V této souvislosti bylo vydáno rozhodnutí o zrušení konání všech veřejných i soukromých akcí společenského, kulturního, sportovního či podobného charakteru, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob od 10. března od 18.00 hod do odvolání.

Vedení města Vimperk rozhodlo po dohodě s Městským kulturním střediskem Vimperk jako pořadatelem akcí na základě přijatých opatření o zrušení:

Plesu města Vimperk dne 13.3.2020
Vimperské akademie seniorů dne 19.3.2020
Dne učitelů 25.3.2020.

U ostatních akcí konaných v sále MěKS Vimperk bude snížena kapacita na 90 návštěvníků.

O osudu větších plánovaných akcí bude rozhodnuto nejpozději 25.3., jedná se o následující akce:

28.3. – koncert Malina Brothers
2.4. – divadelní představení Čarodějky v kuchyni
4.4. – Velikonoční řemeslné trhy

Děkujeme za pochopení.


 

 


 

Upozornění pro cestující na železnici – GW Train Regio

Přestože vláda dnes z důvodu šíření koronaviru rozhodla o mimořádných prázdninách pro všechny základní a střední školy, budou zatím jezdit všechny vlakové spoje, které mají poznámku, že jedou pouze ve dnech školního vyučování. V závislosti na aktuální situaci se samozřejmě může cokoliv změnit. Sledujte média, vyjádření vlády a příslušných úřadů. Dbejte na dodržování základních hygienických pravidel. Děkujeme za pochopení. (fb)


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Str. 2 z 2

Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví


 

Krajský úřad – naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Krajského úřadu Jihočeského kraje a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

Důvodem pro omezení obvyklého osobního projednávání věcí je ochrana veřejného zdraví spočívající ve snížení rizika přenosu nákazy pobytem v prostředí se značným pohybem osob a nutností fyzického kontaktu s klikami dveří, madly schodišť, ovládáním výtahů atd.

Jedná se o časově omezený požadavek, který nebude po zlepšení epidemiologické situace nadále uplatňován.

Krajský úřad Jihočeského kraje funguje i přes výše uvedený požadavek standardním způsobem.

Děkuji Vám za Vaše pochopení a ohleduplnost.

Milan Kučera
ředitel
Krajský úřad Jihočeského kraje


 

Správa Národního parku Šumava informuje

Správa Národního parku Šumava z důvodu snížení rizika možného šíření nákazy COVID-19 uzavírá od středy 11.3. 2020 všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a ruší všechny programy pro veřejnost, a to do odvolání. Přístupné zůstanou pouze výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda. V obou návštěvnických centrech budou v provozu parkoviště a toalety, kde zvyšujeme frekvenci úklidu včetně desinfekce. Děkujeme za pochopení. (tznpš)


 

 


 

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Kvůli koronaviru se ve středu sejde Bezpečnostní rada Jihočeského kraje
SDĚLENÍ VEŘEJNOSTI: Zákaz návštěv v jihočeských nemocnicích od 10. března
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Přehled opatření k omezení šíření koronaviru Covid-19 v Jihočeském kraji
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Hejtmanka Ivana Stráská po jednání Krajské epidemiologické komise: Ochranné prostředky projednáme v pátek s vládou. Priorita je ochránit zdravotníky
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Jihočeské nemocnice vyhlašují omezení návštěv
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Krajská tripartita: Koronavirus nevyhnutelně zasáhne ekonomiku
ČESKÉ BUDĚJOVICE: Hejtmanka Stráská: Apeluji na ty, kteří se vracejí z rizikových oblastí, jako je zejména sever Itálie, aby se chovali zodpovědně ke svým rodinám i okolí
JIŽNÍ ČECHY: Prohlášení Nemocnice České Budějovice k novému koronaviru
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE: Informace k výskytu nového koronaviru
AKTUÁLNĚ: Mimořádný briefing kvůli koronaviru
JIHOČESKÝ KRAJ: KORONAVIRUS – preventivní informace

 

 

 

 

Komentáře

komentářů