ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila projekt Vimperk – asistent prevence kriminality 2020 –...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila projekt Vimperk – asistent prevence kriminality 2020 – 2022 aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 3. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 79
Rada města schvaluje projekt „Vimperk – asistent prevence kriminality 2020-2022“, souhlasí s předložením žádosti o dotaci na tento projekt v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky a pověřuje odbor rozvoje podáním této žádosti.

Usnesení č. 80
Finanční prostředky na spolufinancování projektu „Vimperk – asistent prevence kriminality 2020-2022“ městem Vimperk ve výši min. 10 % z celkových nákladů projektu pro rok 2020 byly schváleny v rámci projednávání rozpočtu města na rok 2020 na jednání Zastupitelstva města Vimperk dne 09.12.2019 usnesením č. 151.

Usnesení č. 81
Rada města bere na vědomí organizační zajištění provozu obou mateřských škol, jejichž je město zřizovatelem, v době letních prázdnin 2020 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu k zajištění koordinace provozu mateřských škol tak, aby bylo vyhověno všem žádostem o umístění dítěte během prázdnin.

Usnesení č. 90
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostory sloužící podnikání č. 304 o výměře 114,98 m2 v čp. 367 v ulici Klostermannova ve Vimperku za účelem podnikatelské činnosti. Minimální výše nájemného je stanovena u prostor reprezentativních ve výši 603,24 Kč/m2/rok, skladových ve výši 494,60 Kč/m2/rok,
ostatních ve výši 277,32 Kč/m2/rok a dále bude posuzován i podnikatelský záměr zájemce. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 91
Rada města souhlasí s převodem nájmu k nebytovému prostoru sloužícímu k podnikání v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku, č. prostor 303 o celkové výměře 62,09 m2 Milanu Bouzkovi, Vrchlického 387, Chlumčany, IČ:87685337, za účelem provozování květinové síně a to v souladu se smlouvou o převodu nájmu, která je přílohou zápisu. Nájemné je stanoveno u reprezentativních prostor ve výši 1086,51 Kč/m2/rok, u prostor skladových ve výši 869,18 a 564,98 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 95
Rada města souhlasí s pořádáním dálkového pochodu MILITARY DEATH MARCH 2020, který se uskuteční ve dnech 16.04.2020 – 19.04.2020 na území města Vimperk a s využitím sportovního areálu Vodník pro vybudování zázemí tohoto pochodu, a to za předpokladu, že organizátor si zajistí souhlas i od současného nájemce a správce tohoto areálu tj. od Městských služeb Vimperk s. r. o.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů