POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk...

POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk ze dne 19. prosince 2019

Ilustrační foto: Městské kulturní středisko Vimperk

 

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy „ke stažení“.

(Pokud jsou odkazy nefunkční, byly již nahrávky z webových stránek města odstraněny.)


 

Zahájení, volba volební a návrhové komise

Kontrola usnesení

ke stažení (6 MB)


 

Návrh ceny vodného a stočného na rok 2020

ke stažení (13 MB)


 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Vimperk na období 2020 – 2022

ke stažení (6 MB)


 

Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk

Návrh rozpočtových opatření

ke stažení (4 MB)


 

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2020

ke stažení (99 MB)


 

Pověření Rady města Vimperk provádět rozpočtová opatření v závěru roku 2019

Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místních poplatcích

Návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy ve Vimperk

ke stažení (22 MB)


 

Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh obecně závazné vyhlášky města Vimperk o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

ke stažení (34 MB)


 

Jmenování člena osadního výboru Hrabice, Cejsice, Křesanov a Modlenice

Různé

Diskuse

Závěr

ke stažení (11 MB)


 

(Zdroj: oficiální webové stránky města Vimperk)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů