ŠUMAVA FOTOGENICKÁ: Soumarské rašeliniště, to je další ze zastávek fotografky Šumavy Ladislavy...

ŠUMAVA FOTOGENICKÁ: Soumarské rašeliniště, to je další ze zastávek fotografky Šumavy Ladislavy Rottové

 

Soumarské rašeliniště je jedním z mnoha rašelinišť, které lemují řeku Vltavu v širokém údolí zvaném Vltavský luh. Je, nebo spíše kdysi bylo, typickým údolním vrchovištěm. Údolním proto, že vzniklo v údolí řeky. A vrchovištěm proto, že rašelina byla nejvíce ukládána ve středu rašeliniště, a tím narůstalo vzhůru a získalo vyklenutý bochníkovitý tvar.

Rašeliniště se u Soumarského Mostu vyvíjelo od sklonku doby ledové, tedy přibližně devět tisíc let. Stalo se ostrovem chladnomilné severské přírody, zatímco okolní krajina zarůstala lesní vegetací. Druhy, které zde přetrvaly od konce ledových dob, se nazývají glaciální relikty. V posledních několika desetiletích se však podoba rašeliniště radikálně změnila. Může za to průmyslová těžba rašeliny, která zde probíhala od 70. let  20. století až do roku 2000. Celé rašeliniště bylo odvodněno sítí povrchových kanálů, důsledkem čehož poklesla hladina podzemní vody hluboko pod povrch a silně se rozkolísala. Horní vrstva rašeliny se provzdušnila, oživily se rozkladné mikroby a ty začaly rozkládat rašelinu na živiny. Původní vrchoviště bylo zcela rozvráceno a vzácná severská společenstva téměř vymizela.

(JIŽNÍ ČECHY.CZ)

Foto: Ladislava ROTTOVÁ

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Komentáře

komentářů