LIPENSKO: Obec Stožec obnovuje křížovou cestu k místní kapli

LIPENSKO: Obec Stožec obnovuje křížovou cestu k místní kapli

 

Stožec na Prachaticku zahájil obnovu křížové cestu, která kdysi vedla k místní kapli. Trasa má 14 zastavení a na každé z nich přispěl dárce. Každý donátor věnoval obnově 14 000 korun, projekt významně podpořila obec Stožec. Křížová cesta, která vede územím šumavského národního parku až do Stožeckého pralesa, bude slavnostně posvěcena 18. srpna, kdy se koná v místní kapli mše při příležitosti stožecké poutě.

„Pro návštěvníky může být křížová cesta povzbuzením pro chladné lidské srdce. A protože je tato křížová cesta jsou nádherně umělecky zpracovaná, je to i taková galerie krásných obrazů,“ uvedl duchovní správce Stožecké kaple Karel Falář.

Dřevěná Mariánské kaple, k níž křížová cesta vede, patří mezi památky lidové architektury šumavského regionu. Její vznik je opředen pověstmi sahajícími do 17. století. Ke Stožecké kapli vedly původně tři křížové cesty: ze Stožce, z Českých Žlebů a z Dobré. Současná křížová cesta kopíruje jednu z nich. 18. srpna ve 13:00 hodin se sejdou všichni zájemci na křižovatce lesních cest z Dobré, Českých Žlebů a Stožce. „Zde shrneme historii i okolnosti obnovy křížové cesty a také proběhne žehnací modlitba. Po ní bude následovat putování po jednotlivých zastaveních a pobožnost, která se zakončí u Stožecké kaple. Tam pak bude následovat od zhruba 15:00 hodin poutní mše svatá pod širým nebem,“ doplnil Falář.

Obrazy pro křížovou cestu namalovala restaurátorka Mirka Fridrichová-Kunešová. „Stožec je v mých očích trefpunkt česko-německé vzájemnosti. Stožecká křížová cesta je moje srdeční záležitost,“ uvedla. Zastavení křížové cesty namalovala na kovové desky. Každý obraz se přitom skládá asi ze sedmi vrstev. „To proto, že tahle technologie je velice trvanlivá. Při střídání teplot se kov rozpíná, nebo smršťuje a malba ho musí následovat, aby nepopraskala,“ vysvětluje.

Na vznik přispěla řada soukromých dárců z Čech i z Německa. „Jedná se o současné i bývalé obyvatele Stožce, ale i o sousedy z Bavorska, kteří nikdy nezapomněli na svůj domov. Zkrátka se tu sdružila dobrá vůle a s ní i finanční prostředky od milovníků Stožecka. Proto tento počin považujeme za projekt vzorové regionální a přeshraniční spolupráce,“ uvedl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska (TSL), který za účelem rozvoje cestovního ruchu sdružuje obce a podnikatele v území od Stožce po Rožmberk. Podle starosty Stožce Miroslava Karabce může křížová cesta do obce přitáhnout více turistů.

„Stožecká kaple byla odjakživa duchovním centrem kraje, místem, kam mířily kroky poutníků z Čech i nedalekého Bavorska. Nová křížová cesta, která je doslova duchovním kulturním dílem, atraktivitu naší obce jenom podtrhuje“ řekl starosta.

Stožec letos čeká ještě jedna významná událost. 10. srpna si místní připomenou 250 let od první písemné zmínky o obci. Připravený je bohatý kulturní program, divadlo, koncerty a řemeslné trhy.

Křížová cesta je projevem lidové zbožnosti. Podle tradice měla Panna Maria, matka Ježíšova, po jeho nanebevstoupení, chodívat v Jeruzalémě po cestě, po které její Syn nesl kříž. Křesťané po jejím příkladu začali po této cestě chodit a rozjímat, meditovat, o utrpení Spasitele. Do 11. století tak navštěvovalo Jeruzalém mnoho poutníků. Po obsazení Jeruzaléma Turky, pak už křesťané nemohli navštěvovat žádná posvátná místa ve Svaté zemi a pro mnohé to i později bylo velmi náročné. Proto františkánský řád ve svých kostelech zformoval 14 zastavení křížové cesty a zavedl pobožnost (obřad rozjímání), aby lidem dávala odvahu a sílu vítězit nad slabostmi, které na ně denně přicházejí. Postupně se tyto pobožnosti rozšířily i do ostatních kostelů a v 17. století povolil papež zřizování křížových cest v přírodě.

 

Text a foto: Pavel PECHOUŠEK, Turistický spolek Lipenska

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Komentáře

komentářů