ŠUMAVA: Češi a Němci uspořádali festival o přeshraniční spolupráci na obnově šumavských...

ŠUMAVA: Češi a Němci uspořádali festival o přeshraniční spolupráci na obnově šumavských mokřadů v Novém Údolí

 

Správa Národního parku Šumava připravila ve spolupráci s německou organizací ochrany přírody BUND Naturschutz in Bayern a NP Bavorský les přeshraniční letní festival v Novém Údolí. Program pro místní obyvatele i návštěvníky parku věnovali obnově odvodněných mokřadů, z nichž většina náleží do evropské soustavy Natura 2000, a ochraně ohrožených druhů, jako je tetřívek obecný. Právě na to se soustředí přeshraniční projekt českého a německého partnera LIFE for MIRES. Festival byl podpořen též projektem tzv. Zeleného pásu Evropy, jehož je Šumava důležitou součástí.

„Zelený pás Evropy je unikátní 12 500 km dlouhý ekologický koridor napříč Evropou, který byl zachován ve stínu železné opony. Dnes symbolicky umožňuje pokojnou spolupráci na hranicích a stává se útočištěm pro mnoho ohrožených druhů,“ říká Karl Haberzettl, z BUND Naturschutz in Bayern.

V souvislosti se Šumavou se často skloňuje problematika lesů a kůrovce. Ovšem celou třetinu rozlohy národního parku zaujímají různé druhy mokřadů, které však byly v minulosti z více než 70 % odvodněny. Výsledkem je narušený vodní režim a podstatně snížená schopnost území srážkovou vodu zadržet. Nejdramatičtěji jsou poškozeny lokality, kde se rašelina těžila průmyslově – Vlčí Jámy na hranici NP a CHKO Šumava a Haidfilz poblíž Haidmühle.

„Většina projektových ploch je na české straně a opatření provádí Správa Národního parku Šumava (koordinující partner), na několika místech pak v součinnosti se státním podnikem Lesy ČR. Na bavorské straně budou naši partneři revitalizovat cca 30 hektarů mokřadů v blízkosti obcí Haidmühle a Philippsreut. To vše z programu LIFE financovaného Evropskou Unií. Nabízí se tak unikátní možnost výměny poznatků a rozvíjení přeshraniční spolupráce dnes, téměř 30 let po pádu železné opony,“ připomíná Lukáš Linhart ze Správy Národního parku Šumava.

Na festivalu byla představena rozsáhlá nabídka mokřadních programů pro veřejnost na obou stranách hranice. Jsou připraveny exkurze, populárně-naučné přednášky pro místní i turisty, výukový program pro školy včetně kurzu pro pedagogy, mokřadní soutěže a oblíbené dobrovolnické „Dny pro rašeliniště“. Partneři projektu LIFE for MIRES budou prostřednictvím těchto aktivit v následujících letech veřejnosti vysvětlovat význam mokřadů pro koloběh vody v krajině. Nejbližší akci chystáme hned v neděli 14. července na Kepelském Zhůří, kde se dobrovolníci zapojí do revitalizace rašelinných luk kolem řeky Křemelné.

Kalendář všech akcí najdete na life.npsumava.cz.

Text a foto: (tznpš)

This slideshow requires JavaScript.

 

 

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře