RADNICE INFORMUJE: Rekonstrukce ulice 1. máje ve Vimperku

RADNICE INFORMUJE: Rekonstrukce ulice 1. máje ve Vimperku

Vimperk – ulice 1. máje / Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

V únoru letošního roku jsme vás informovali o aktuální situaci plánované rekonstrukce páteřní ulice našeho města, ulice 1. máje. Vše se točí kolem získání stavebního povolení. Během čtyř měsíců jsme absolvovali schůzky s projektanty, s obyvateli domů ve spodní části ulice, řešili jsme logické požadavky podnikatelů, kteří měli důležité podněty k tomu, aby nebylo v budoucnu omezeno jejich podnikání.

Několikrát jsme se také sešli se zástupci firmy STRABAG a.s., která by měla pro nás tuto stavbu realizovat. Z důvodu bezpečnosti, a o tu nám jde především, jsme jednali s Policií České republiky a našli shodu. Tato jednání byla klíčová. A jaké jsou jejich výsledky?

Podporujeme umístění stromů a podélných parkovacích míst v první části ulice 1. máje – naproti panelovým domům Karla Weise. Jsme přesvědčeni, že kombinace zeleně a parkovacích míst je s ohledem na bezpečnost vyjetí osobních automobilů od rodinných domů (tzv. rozhledové trojúhelníky) velmi důležitá. Rovněž klima a pohodlí pro chodce a estetika daného místa. Dále dojde vzhledem k objemnějšímu zásobování Auto Jamra k úpravě vjezdu na křižovatce u Cihelny. Rozšíří se vjezd do zahradnictví pana Jandy.

Prosazujeme také navýšené bezpečnostní přejezdy (tzv. želvy) podle původního plánu v celkovém počtu tři. Je to zejména proto, že podél komunikace je mnoho organizací (mateřská a základní škola, zimní stadion, praktická škola a Správa Národního parku Šumava), dohodli jsme se na rychlosti 30 km/hod od Fišerky po objekt České pošty.

Na základě výše popsaného měli projektanti definované zadání úpravy projektové dokumentace.
Celá rekonstrukce ulice od Fišerky po hotel Zlatá hvězda je podle smlouvy plánována na 468 dní. Nejzazší termín, do kdy mohlo město podle smlouvy vyzvat firmu STRABAG a.s. k zahájení stavby a do kdy byla firma vázána nabídkou ceny díla, byl 15.5.2019. Po jednáních se zástupci firmy STRABAG a.s. jsme se domluvili na dodatku této smlouvy s posunem tohoto termínu do 15.5.2020. To také s ohledem na budování okružní křižovatky na Fišerce, kterou taktéž staví tato firma, a úplná uzavírka ulice 1. máje by způsobila značné komplikace v dopravě a to omezení dopravy v křižovatce a úplná uzavírka. Do této doby musí být ze strany města vyzván zhotovitel k zahájení prací. Dodatek byl schválen radou města.

Prioritou zůstává zahájení rekonstrukce této ulice v letošním roce a v roce 2020 její dokončení. V rozpočtu jsou na to připravené peníze. Věříme, že po aktualizaci všech dokumentů a stanovisek dojde k vydání potřebného stavebního povolení a nic už nebude bránit zahájit klíčovou stavbu pro naše město.

 

Rada města Vimperk

(Text je doslovně převzatý z oficiálních webových stránek města Vimperk. Grafická úprava (red) – Za krásnější Vimperk) 

 

 

 

Komentáře

komentářů