RADNICE INFORMUJE: Osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 24....

RADNICE INFORMUJE: Osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 24. června

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk osmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 24.06.2019 od 15:30 hodin v kulturním domě ve Výškovicích
Program
 • Zahájení, volba volební a návrhové komise
 • Kontrola usnesení
 • Majetkoprávní záležitosti
  • Drobná směna lesních pozemků v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr
   č. 17/10/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 2312 v k. ú. Vimperk do vlastnictví
   města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú.
   Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Nabídka na odkoupení areálu společnosti SAK spol. s r. o. do vlastnictví
   města Vimperk
 • Návrh rozpočtových opatření
 • Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 • Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 • Návrhy na poskytnutí finanční dotace na činnost sportovních klubů a oddílů v souladu
  s vyhlášenou výzvou Podpora sportu 2019/1
 • Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
  linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v roce 2019 ve Vimperku
 • 9. Návrh darovací smlouvy s Nadací Charta 77
 • 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 • Zpráva o činnosti Městské knihovny Vimperk za rok 2018
 • Zápis z jednání osadního výboru Hrabice, Cejsice a Křesanov
 • Zápis z jednání osadního výboru Bořanovice
 • Různé
 • Diskuse
 • Závěr

Po ukončení zasedání Zastupitelstva města Vimperk bude následovat volná diskuse s občany.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

 

(MĚSTO VIMPERK)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů