SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA: Nevěřte manipulátorům

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA: Nevěřte manipulátorům

Ilustrační foto: pixabay

 

Nedovolte manipulátorům, kteří se pod záminkou dárků vetřou do Vašich domovů, nevěřte slibům o zázračných přístrojích. A pokud se přece jen necháte zlákat a přesvědčit k nákupu, pamatujte na to, že odstoupení od kupní smlouvy v případě podomního prodeje má svá pravidla. Spoléhat na sliby, že někdo něco udělá za vás, může být v konečném důsledku jen ztrátou času, iluzí a mnohdy i nervů.

Případ z poradny
Tak, jak tomu bylo v případě paní Marie, seniorky, která během telefonického hovoru podlehla vidině osobního doručení dárku a nechtěně si tak domů pozvala podomního obchodníka. Posel, který přinesl dárek – publikaci o zdravém životním stylu a diář, nabídl paní Marii u ní doma i předvedení „zázračného“ přístroje, který ihned začal rozbalovat a předvádět. Seniorka pod palbou dotazů a přehršle informací o tom, jaký je to zázrak, nakonec podlehla a přístroj na masáž chodidel s elektrickými výboji, které prý uleví od revmatických bolestí kloubů, si zakoupila. Paní Marie tak uzavřela kupní smlouvu a na místě zaplatila částku 25 tisíc korun v hotovosti.

Druhý den si přístroj sama vyzkoušela a zjistila, že jí vůbec nevyhovuje. A protože věděla, že podle zákona má právo v případě nákupu mimo obchodní prostory odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, písemně odstoupila a odeslala dopis na uvedenou adresu. Ještě tentýž den pak volala na kontaktní telefonní číslo uvedené na faktuře, kde jí bylo sděleno, že si pro přístroj přijedou osobně, ať se s ním na poštu nevláčí a vyčká. Paní Marie byla ráda, že vše udělala jak měla a čekala na kurýra. Když se pár dnů nic nedělo, znovu kontaktovala firmu telefonicky. Po mnoha marných pokusech se konečně dovolala a znovu byla ubezpečena, že si pro přístroj přijede kurýr. Dokonce jí stanovili termín a čas jeho příjezdu. Ovšem ani tentokrát se nedočkala. Situace se během půl roku opakovala několikrát, až firma přestala zvedat telefony úplně.

Co na to právo?
Občanský zákoník počítá s tím, že rozhodne-li se spotřebitel a od smlouvy uzavřené na dálku, či mimo obchodní prostory odstoupí, následně také zašle nebo předá podnikateli zboží, které od něho obdržel a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Pozor podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Spotřebitel tak má povinnost zboží vrátit jako první.
Podnikatel je povinen převzít zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady pouze v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Nevěřte planým slibům
V případě paní Marie, nebyla splněna poslední podmínka, a tak se nemůže ze zákona domáhat toho, aby si prodávající zboží vyzvedl. Samozřejmě není zakázáno, aby seriózní prodejce takovou službu nad rámec zákona nabízel. Pokud však svůj slib nesplní, vypadá to spíše na zdržovací taktiku. Pokud chce mít spotřebitel naději, že své peníze dostane zpět, pak není nač dále vyčkávat.

Na sídlech podobných společností, často žádná osoba, která by zboží doručené osobně převzala, přítomna není, a proto je v tomto případě lepší zboží zabalit a předat k poštovní přepravě. Samozřejmě doporučeně a s dostatečným pojištěním.

Podnikatel má následně za povinnost nejpozději do čtrnácti dnů vrátit přijaté peněžní prostředky, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Paní Marii jsme však doporučili, aby podnikatele požádala o vrácení peněžních prostředků převodem na účet, případně poštovní poukázkou, neboť opětovná osobní návštěva pracovníka společnosti u spotřebitelky doma by mohla být spojena s nabídkou dalšího zboží či jiným nátlakem.

Pakliže peněžní prostředky prodejce nevrátí ani po vrácení zboží, pak má spotřebitel několik možností obrany, od využití systému mimosoudního řešení sporů až po soudní vymáhání, ale to by bylo na samostatný článek.

A jaké plyne z výše uvedeného poučení? Spoléhat na sliby, že někdo něco udělá za vás, může být v konečném důsledku jen ztrátou času, peněz, nervů a mnohdy i iluzí. Vezměte raději vše do svých rukou a buďte při řešení situace aktivní. A pokud potřebujete poradit, jak na to, navštivte některou z našich poraden.

 

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.  

 

 

 

Komentáře

komentářů