ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdělila dotace, uzavřela smlouvy, zadala zakázky aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdělila dotace, uzavřela smlouvy, zadala zakázky aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 28. května kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 467
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči pro občany města Vimperk v roce 2019. Vyúčtování dotace bude předloženo do 31.01.2020.

Usnesení č. 468
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 40.000 Kč pro rok 2019 organizaci Spolek Slunečnice Vimperk na zajištění projektu Sociálně terapeutické dílny – Spolek Slunečnice. Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2020.

Usnesení č. 469
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro Oblastní charitu Vimperk na zajištění projektu Nexus (krizová pomoc) v roce 2019. Vyúčtování dotace je požadováno doložit do 31.01.2020.

Usnesení č. 485
Rada města souhlasí s úhradou dluhu manželů V. a Z. Š. ve výši 59.695 Kč, který vznikl na bytě č. 22 v ulici Mírová čp. 431 ve Vimperku dle dohody o splátkách a to tak, aby byl dluh uhrazen do 18 měsíců. Dohoda o splátkách bude uzavřena nejpozději do 15.06.2019. Rada města trvá na svém usnesení č. 142 ze zasedání rady města dne 11.02.2019.

Usnesení č. 492
Rada města rozhodla uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi městem Vimperk a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v souvislosti s pořádáním novoročního ohňostroje dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 493
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeského kraje ve výši 40.000 Kč za účelem zajištění projektu „19. ročník setkání dřevosochařů“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 494
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oboustranné vyznačení dvou nových okruhů pro nordic walking, mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a Klubem českých turistů Tábor, Fügnerova 822, Tábor, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 495
Rada města rozhodla zadat zakázku „Tisk kalendáře Vimperk 2020“ tiskárně INPRESS a. s., Žerotínova 5, České Budějovice a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu vystavením příslušné objednávky.

Usnesení č. 496
Rada města rozhodla podat výpověď smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je zhotovování Vimperských novin k datu 29.05.2019, z důvodu změny vydavatele.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů