RADNICE INFORMUJE: Finanční prostředky ministerstva kultury pomohou vimperským památkám

RADNICE INFORMUJE: Finanční prostředky ministerstva kultury pomohou vimperským památkám

Kaple Nejsvětějšího srdce Páně na vimperském hřbitově / Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

V letošním roce se na území města Vimperk s využitím dotací Ministerstva kultury ČR opět dočkají obnovy některé objekty podléhající památkové ochraně. U těch, které se nacházejí na území Městské památkové zóny, bude obnova podpořena finančními prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Ministerstvo kultury ČR na obnovu památek v MPZ Vimperk v roce 2019 věnuje 505.000,-Kč, takže budou moci být finančně podpořeny všechny připravené a zaregistrované akce. Obnovou tak projde další úsek městského opevnění nad Pivovarskou ulicí, jižní stěna a východní štít objektu uzavírajícího nejspodnější část dvorního traktu č.p.8 na náměstí Svobody (MěÚ, MěSD) a všechny vstupní dveře do kostela Navštívení Panny Marie.

V souvislosti s obnovou památek ležících mimo území Městské památkové zóny zažádalo město Vimperk o finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Z tohoto dotačního programu Ministerstva kultury by město Vimperk mělo získat celkem 438.000,-Kč, které významným způsobem podpoří realizaci opravy interiéru kaple Nejsvětějšího srdce Páně na hlavním vimperském hřbitově a nakonec i rekonstrukci terasy u objektu č.p.180 v ulici 1. máje (MŠ).

Některé z představených akcí již byly realizačně zahájeny, některé na své zahájení ještě čekají, avšak konečné výsledky provedených opatření, úprav i restaurátorských zásahů budou u všech zmíněných objektů k vidění již během letošního léta. Těšíme se na to, protože každá dílčí i kompletně dokončená obnova je v případě vimperských památek zárukou zachování historických hodnot i krásy našeho města.

 

Alena Szabová – odbor investic a údržby města

 

(Převzato z oficiálních webových stránek města a zveřejněno bez redakční úpravy.)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů