POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam ze sedmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk...

POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam ze sedmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk ze dne 20. května 2019

Ilustrační foto: Městské kulturní středisko Vimperk

 

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy „ke stažení“.

(Pokud jsou odkazy nefunkční, byly již nahrávky z webových stránek města odstraněny.)


 

 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení

ke stažení (4 MB)


 

 1. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 14/08/2019
  • Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) v k. ú. Boubská – zveřejněný záměr č. 15/08/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Návrh Dohody o narovnání se společností VAVI s. r. o.

ke stažení (51 MB)


 

 1. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 2. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk

ke stažení (32 MB)


 

 1. Přehled pohledávek města Vimperk
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 3. Návrh rozpočtových opatření

ke stažení (38 MB)


 

 1. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018u

ke stažení (25 MB)


 

 1. Návrhy na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality jednotlivých škol
 2. Zřízení osadního výboru místní části Boubská
 3. Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk

ke stažení (20 MB)


 

 1. Různé
 2. Diskuse
 3. Závěr

ke stažení (19 MB)


 

(Zdroj: oficiální webové stránky města Vimperk)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů