ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela darovací smlouvy, jmenovala výběrovou komisi aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela darovací smlouvy, jmenovala výběrovou komisi aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 13. května kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 431
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemku parc. č. 981/38 k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s umístěním předvolebního poutače k volbám do Evropského parlamentu na zábradlí u kruhové křižovatky ve Vimperku umístěného na výše uvedeném pozemku a to v období od 14.05.2019 do 25.05.2019. Souhlas je vydáván Ing. B. P., Brantlova 537, Vimperk.

Usnesení č. 433
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností GW JIHOTRANS a. s. na poskytnutí daru pro účely 18. ročníku Filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 434
Rada města rozhodla uzavřít s Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice smlouvu o poskytnutí dotace na práce spojené s realizací I. etapy obnovy kaple na Sklářích dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 435
Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 a rozhodla, že město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o., souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 71.305,00 Kč na vrub účtu 427 – ostatní fondy a ve výši 1.342.174,05 Kč na vrub účtu 428 – nerozdělený zisk.

Usnesení č. 436
Rada města jmenuje komisi pro výběr na pozici městského architekta ve složení Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jan Tůma MPA, Ing. Petr Samek, Ing. Václav Kokštein, Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D., Ing. arch. Karel Harazim, Ing. Veronika Čermáková BBS – s hlasem poradním, bez práva hlasovacího.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů