RADNICE INFORMUJE: Sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 20....

RADNICE INFORMUJE: Sedmé zasedání Zastupitelstva města Vimperk se uskuteční v pondělí 20. května

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starostka města Vimperk sedmé  zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 20.05.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk.
Program
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení
 3. Majetkoprávní záležitosti
  • Prodej části pozemku parc. č. 1719/1 v k. ú. Vimperk – zveřejněný záměr č. 14/08/2019
  • Prodej části stavebního pozemku Homolka SO 130 (Slunečná ulice) v k. ú. Boubská – zveřejněný záměr č. 15/08/2019
  • Nabídka na odkoupení pozemků parc. č. 1824/3 a parc. č. 1824/4 v k. ú. Vimperk do vlastnictví města Vimperk
  • Návrh Dohody o narovnání se společností VAVI s. r. o.
 4. Návrh změny č. 2 Územního plánu Vimperk
 5. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Vimperk
 6. Přehled pohledávek města Vimperk
 7. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk
 8. Návrh rozpočtových opatření
 9. Závěrečný účet města Vimperk za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018
 10. Návrhy na přidělení dotací z rozpočtu města Vimperk na program prevence kriminality jednotlivých škol
 11. Zřízení osadního výboru místní části Boubská
 12. Zápis z jednání osadního výboru U Sloupů a výboru pro rozvoj města Vimperk
 13. Různé
 14. Diskuse
 15. Závěr

Ing. Jaroslava Martanová,  starostka

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů.

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

 

 

 

 

Komentáře

komentářů