ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, propůjčila znak města, neprodloužila nájem bytů aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, propůjčila znak města, neprodloužila nájem bytů aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 8. dubna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 320
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na „Dovybavení dětského hřiště v Bořanovicích“ mezi městem Vimperk a společností Lefay s. r. o., Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 321
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi městem Vimperk a společností JOHNNY SERVIS s. r. o. týkající se krátkodobého pronájmu mobilních WC na pouť ve dnech 01.06. – 02.06.2019, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 322
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupořádání kulturní akce „Majáles Vimperk 2019“ mezi městem Vimperk a MISSION z. s., dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 323
Rada města rozhodla propůjčit TJ Šumavan Vimperk, z. s., 1. máje 321/25, Vimperk znak města pro užití v souvislosti s žákovským turnajem O VIMPERSKÝ POHÁR dne 01.05.2019.

Usnesení č. 326
Rada města rozhodla žádosti R. N. o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici Mírová čp. 424 ve Vimperku nevyhovět z důvodu jeho platební neschopnosti. Nedojdeli k vyklizení a předání výše uvedeného bytu R. N. nejpozději do 30.04.2019, podá město Vimperk žalobu na vyklizení bytu k příslušnému soudu.

Usnesení č. 327
Rada města trvá na svém usnesení č. 1136 ze dne 12.11.2018, kterým rozhodla o výpovědi z nájmu bytu č. 20 v ulici Mírová čp. 434 ve Vimperku z důvodu platební neschopnosti bývalého nájemce B. K. Nedojde-li k vyklizení a předání výše uvedeného bytu B. K. nejpozději do 31.05.2019, podá město Vimperk žalobu na vyklizení bytu k příslušnému soudu.

Usnesení č. 335
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem prodloužení termínu uzavírky pro nákladní dopravu a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v zastavěném a správním území města v důsledku opravy komunikace I/39 Houžná – Lenora v období od 08.04.2019 – 28.06.2019, zaslaným společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů