AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Rafajovo zneužití monopolního postavení

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Rafajovo zneužití monopolního postavení

Po vypuknutí plagiátorské aféry historika Martina Kováře z Univerzity Karlovy informoval Český rozhlas o tom, že řada univerzit prověřuje v minulosti obhájené práce svých studentů. Retroaktivita figuruje také v plánovaném zákoně o prověřování zahraničních investic do strategických technologií nebo infrastruktury, především ze strany čínských společností. Lidové noviny dnes informují o plánu na zřízení speciálního mezirezortního týmu, který má investice proklepnout. Žádnou změnu legislativy by si nevyžádalo sestavení speciálního týmu, který by prověřil minulá rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho předseda Petr Rafaj bude zřejmě brzy zadržen a obviněn z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby ve prospěch firmy Kapsch. Pokud k tomu dojde, zpochybní to veškerá rozhodnutí ÚOHS pod jeho vedením. Prověřování minulých rozhodnutí by mohlo mít natolik dalekosáhlé efekty, že by bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru členů kontrolního týmu. Možná by bylo třeba povolat forenzního experta bez vazeb na Česko, aby iniciativu vedl. Český byznys a politika jsou totiž příliš úzce provázané. Bývalý poslanec za ČSSD Petr Rafaj je toho živoucím důkazem.
Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz.

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2018 Eriku Bestovi státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát.

 

 

 

 

Komentáře

komentářů