ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala zakázky, schválila dodatek ceníku a smlouvy, přidělila dotace...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala zakázky, schválila dodatek ceníku a smlouvy, přidělila dotace aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 4. března kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 210
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: „Vimperk – výměna skluzavek a úprava dopadových ploch“.

Usnesení č. 225
Rada města rozhodla poskytnout paní M. S., bytem Křesanov 27, Vimperk, dotaci ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou fasády domu čp. 2 v Pivovarské ulici ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Žadatelka předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do 30.11.2019.

Usnesení č. 230
Rada města schvaluje dodatek č. 2 Ceníku za stání motorových vozidel na místních komunikacích dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 231
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť- II. etapa“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností EKOEKO s. r. o. projektová a inženýrská kancelář, Senovážné náměstí 1, České Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 232
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Výkon funkce technického dozoru stavebníka – Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníku zadávacího řízení společnosti INBEST spol. s r. o., Rudolfovská 34, České Budějovice, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 234
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Výkon koordinátora BOZP – Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku- Fišerka“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníku zadávacího řízení společnosti Tepis s. r. o., Lidická 178/45, České Budějovice, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 236
Rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na pozici městského architekta – externího konzultanta v souladu a za podmínek uvedených v návrhu výběrového řízení. Výběrové řízení bude vyhlášeno v období od 29.03.2019 do 10.05.2019.

Usnesení č. 237
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč TJ Šumavan Vimperk, z. s., 1. máje 321/25, Vimperk, na úhradu nákladů při pořádání 18. ročníku turnaje „O zlatou vánočku“ ve stolním tenisu, který se bude konat v prosinci 2019 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2019.

Usnesení č. 238
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 20.000 Kč Okresnímu sdružení ČUS Prachatice, z. s., U Stadionu 270, Prachatice, na úhradu nákladů při pořádání slavnostního večera vyhlášení nejlepších sportovců, sportovních kolektivů a osobností, který se bude konat dne 18.03.2019 ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.04.2019.

Usnesení č. 239
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč Radě rodičů při Všeobecném a sportovním gymnáziu Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk, na úhradu nákladů na aktivní účast pěveckého sboru Canto na vystoupení na Národní třídě v Praze při příležitosti připomínky událostí ze 17. listopadu 1939 a 1989. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.12.2019.

Usnesení č. 240
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč Bike Klubu Vimperk, z. s., Zdíkov 330, Zdíkov, na úhradu nákladů při pořádání závodů Velké ceny Vimperka MTB XCO, Přeboru Jihočeského kraje MTB XCO, které se budou konat v 14.04.2019 na Vodníku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.05.2019.

Usnesení č. 241
Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 6.000 Kč spolku Kynologický klub Vimperk – ZKO 116, Miřetice 28, Vacov na úhradu nákladů při pořádání závodů, které se konají v průběhu roku 2019. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2019.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů