MĚSTSKÁ POLICIE: Některé události z nedávných dnů, jak je vimperští strážníci zaznamenali...

MĚSTSKÁ POLICIE: Některé události z nedávných dnů, jak je vimperští strážníci zaznamenali ve své svodce

• Telefonicky oznámil řidič taxi, že našel zraněného muže, který leží na sněhu. Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Zraněný muž měl pravděpodobně zlomený nos a krvácel z obličejové části. Hlídka MP z místa události kontaktovala dispečink RZS. Zraněný muž byl RZS odvezen na další vyšetření do Nemocnice Prachatice.

• Hlídka MP byla požádána obsluhou místního baru o pomoc s podnapilou ženou, která nechce opustit provozovnu ve které uráží a napadá hosty. Hlídka MP společně s APK provedla kontrolu provozovny a následně ženu z místa vykázala.

• Strážníkům MP bylo telefonicky oznámeno rušení nočního klidu z jednoho bytu na sídlišti. Hlídkou MP bylo na místě zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Celá událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

• Při běžné hlídkové činnosti bylo asistenty prevence kriminality zjištěno poškození altánu Přátelství. Věc dále řeší MP.

• Kamerovým systémem města bylo zjištěno podezření na protiprávní jednání řidiče osobního vozidla, který jel po chodníku. Celá věc předána příslušnému správnímu odboru k dořešení.

• Hlídka strážníků MP pomohla řidičce v důchodovém věku vůz nastartovat a zároveň usměrňovala dopravu do doby než s vozidlem řidička z místa odjela.

• Při běžné hlídkové činnosti bylo asistenty prevence kriminality zjištěno, že za provozovnou Dr. Max vzniká nepořádek – stavební suť. Celá událost řešena hlídkou MP.

• Při běžné hlídkové činnosti bylo asistenty prevence kriminality zjištěno, že jsou u fotbalového hřiště otevřeny dvě nádoby na vodu a hrozí zde nebezpečí úrazu. O celé události vyrozuměna odpovědná osoba, která nádoby zajistí.

• Telefonické oznámení plačící ženy, že jí dal její opilý bratr pěstí a že dal pěstí i její dceři. Hlídka Městské Policie po příjezdu na místo uklidnila situaci a ztotožnila osoby, které se na místě nacházely. Při podání vysvětlení napadená žena strážníkům sdělila, že jí její bratr udeřil do obličeje a také její dceru. Vzhledem k tomu, že dcera ženy měla na čele zjevnou bouli a žena s modřinou na obličeji byla na místo přivolána RZS. Žena dále strážníkům sdělila, že její bratr do jejího bytu vniknul bez jejího svolení a že tam nemá co dělat. Dále hlídce sdělila, že má v bytě bratr své osobní věci a že se chodí do bytu denně umývat. Hlídka požádala o asistenci PČR. Po příjezdu RZS byla na místě provedena orientační dechová zkouška, která byla u napadené ženy negativní. Dále byla provedena orientační dechová zkouška u muže, který měl ženu napadnout. Tato dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,01 promile alkoholu v dechu. Žena společně s dcerou bylo odvezena RZS do Nemocnice v Prachaticích k dalšímu vyšetření. Muži, který ženu napadl hlídka PČR zakázala další vstup do bytu napadené ženy. Hlídkou MP věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 

MĚSTSKÁ POLICIE VIMPERK

(Převzato z oficiálních webových stránek města – zveřejněno bez redakční úpravy.)

 

 

 

Komentáře

komentářů