ZDÍKOV: Žáci místní základní školy dostali nové učebny pro výuku cizích jazyků...

ZDÍKOV: Žáci místní základní školy dostali nové učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd

Díky realizaci předloženého projektu byly vybudovány v naší škole dvě zcela nové odborné učebny. Ve stávajících prostorech vznikla nová učebna cizích jazyků a přírodních věd.

Naši žáci tak budou mít ideální podmínky k osvojení vybraných klíčových kompetencí, kterými jsou cizí jazyky a přírodní vědy. Učebny budou využívány především pro potřeby výuky vybraných vzdělávacích oblastí, který jsou Člověk a příroda s předměty přírodopis, zeměpis, přírodověda a Jazyk a jazyková komunikace s předměty anglický a německý jazyk. Mezi hlavní přínosy výuky v nových, moderních podmínkách patří hlubší poznání vyučované problematiky, zlepšení kvality a efektivity výuky a výuka s využitím moderních, atraktivních metod.
Současně s vybavením učeben proběhly i bezbariérové úpravy problematických částí školní budovy. Od jejich dokončení mohu naši školu navštěvovat i žáci s pohybovým handicapem.

Text a foto: ZŠ a MŠ ZDÍKOV

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

Komentáře

komentářů