AKTUÁLNĚ: Nový ředitel Městského kulturního střediska Vimperk – Tomáš Jiřička

AKTUÁLNĚ: Nový ředitel Městského kulturního střediska Vimperk – Tomáš Jiřička

Usnesení Rady města Vimperk ze dne 31. ledna 2019:
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmena b) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění, na návrh výběrové komise jmenuje pana Tomáše Jiřičku ředitelem Městského kulturního střediska Vimperk s platností od 01.02.2019 na dobu neurčitou se 6 měsíční zkušební dobou a pověřuje starostku města vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.
Tomáš Jiřička již v minulosti v Městském kulturním středisku Vimperk působil jako programový pracovník. Nyní se tam tedy vrací z dosavadního zaměstnání u Správy Národního parku Šumava.
(red)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů