ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala zakázku, trvá na vyklizení bytu aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala zakázku, trvá na vyklizení bytu aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 21. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 55
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností RESPECT, a. s., Pod Krčským lesem 2016/22, Praha 4, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 57
Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností STROJÍRNA Vimperk, s. r. o. na poskytnutí LCD televizoru do tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 58
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Vimperk a Uzeniny Beta, s. r. o., Praha 9, na poskytnutí věčných cen do tomboly městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 59
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o propagaci a reklamě mezi městem Vimperk a společností STAVIMPERK, s. r. o. na poskytnutí finanční částky určené na materiální zajištění městského plesu dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 60
Rada města na základě posouzení a hodnocení doručených nabídek na dodavatele stavební zakázky „Dům čp. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy a renovace vstupních vrat“ rozhodla zadat pouze část zakázky, a to její I. etapu (oprava terasy), uchazeči GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3312/17, Praha 10, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 69
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o souhlas s užíváním bytu č. 6 v ulici K Rokli čp. 496 ve Vimperku bez právního důvodu z důvodu platební neschopnosti žadatelky a trvá na vyklizení výše uvedeného bytu nejpozději do 31.03.2019. Rada města dále nesouhlasí s úhradou dluhu, který vznikl na nájemném a plnění za užívání bytu č. 6 v ulici k Rokli čp. 496 ve Vimperku ve výši 16.280 Kč bez úroků z prodlení dle dohody o
splátkách, protože bude město Vimperk vymáhat dlužnou částku v insolvenčním řízení.

Usnesení č. 70
Rada města mění své usnesení č. 24 ze dne 14.01.2019 takto: Rada města ruší svůj souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 17 v ulici Mírová čp. 426, Vimperk, mezi nájemcem a podnájemcem a pověřuje odbor hospodářský a bytový k provedení potřebných právních jednání v souvislosti s porušováním práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy.

Usnesení č. 72
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem uzavírky pro nákladní dopravu (nad 3,5t) od 21.03.2019 do 30.08.2019 a stanovené objízdné trasy v zastavěném a správním území města v důsledku zajištění svahu na silnici II/144 Černětice mezi Volyní a Vlachovo Březím, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.

Usnesení č. 73
Rada města zastupující město Vimperk bere na vědomí a souhlasí s předloženým návrhem úplné uzavírky od 11.03.2019 do 26.07.2019 a stanovené objízdné trasy pro nákladní dopravu (doprava nad 3,5t) v zastavěném a správním území města v důsledku rekonstrukce mostu na silnici II/144 mezi Volyní a Vlachovo Březím, zaslaného společností Reno Šumava a. s., se sídlem Pražská 326, Vlachovo Březí.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů