ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala dvě vedoucí odboru městského úřadu a redakční radu...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala dvě vedoucí odboru městského úřadu a redakční radu Vimperských novin

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 17. prosince kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1293
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Ing. Ivanu Janoudovou vedoucí finančního odboru s platností od 01.01.2019 na dobu neurčitou a pověřuje tajemníka MěÚ vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.

Usnesení č. 1294
Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmena g) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, v platném znění na návrh tajemníka MěÚ jmenuje Mgr. et Mgr. Adélu Jiříkovou vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu s platností od 01.01.2019 na dobu určitou, zástup za výkon veřejné funkce, se zkušební dobou 6 měsíců a pověřuje tajemníka MěÚ vydáním a podpisem jmenovacího dekretu.

Usnesení č. 1296
Rada města jmenuje Redakční radu Vimperských novin ve složení šéfredaktor Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková, členové Karel Beránek, Jan Viener, Mgr. Alžběta Rückerová, Ladislav Marek s platností od 17.12.2018.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – MAGAZÍN z Vimperka i okolí

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů