AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Woodrow Wilson o nezbytnosti založení Československa

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Woodrow Wilson o nezbytnosti založení Československa

Dne 10. července 1919 představil americký prezident Woodrow Wilson Senátu Versailleskou smlouvu a hovořil o jejím vyjednávání. Při této příležitosti se zmínil o nutnosti zakládání nových států ve střední Evropě.
Mír nebyl možný bez toho, aniž by byl nastolen spravedlivý pořádek v celé střední Evropě. To znamenalo, že bylo potřeba vytvořit nové státy – Polsko, Československo, samotné Maďarsko. Žádná část starobylého Polska se nikdy doopravdy nestala součástí Německa, nebo Rakouska, nebo Ruska. Česko odcizovala od monarchie, které bylo tak dlouho umělou součástí, každá myšlenka a každá naděje. Nepokojné partnerství mezi Rakouskem a Uherskem bylo vždy založeno spíše na společném zájmu než spřízněnosti a sympatiích. Slované na jihu, které se Rakousko rozhodlo vřadit do svého impéria, zůstávali poslušnými jen ze strachu. Jejich srdce byla s příbuznými na Balkáně. Šlo o uspořádání mocenská, nikoli přirozené unie a spojenectví. Pro zastánce inteligentní cesty k míru bylo zásadním úkolem vytvořit nový řád, který by spočíval na svobodné volbě národů a ne na svévolných rozhodnutích Habsburků nebo Hohenzollernů.
Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz.

(Wikipedie)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů