VIMPERK: Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 5. listopadu

VIMPERK: Ustavující zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 5. listopadu

POZVÁNKA

v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svolává starosta města Vimperk ustavující zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční v pondělí 05.11.2018 od 17:00 hodin v sále MěKS Vimperk.

Program
 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Jednání a zpráva mandátové komise
 4. Složení slibu členů zastupitelstva města
 5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk
 6. Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru
 7. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 8. Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Podklady pro zasedání zastupitelstva jsou k dispozici na www.vimperk.cz/zastupitelstvo.

 

 

 

Komentáře

komentářů