ZASEDALA RADA MĚSTA: Zahájila zadávací řízení, schválila smlouvy, dodatky smluv a odměny...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zahájila zadávací řízení, schválila smlouvy, dodatky smluv a odměny jednatelům městských firem

 

Rada města Vimperk na svých zasedáních 10. září (zápis byl zveřejněn opožděně) a 24. září kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 916
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zadat zakázku: ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce sociálních zařízení – pavilon U12.

Usnesení č. 918
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o předčasném užívání stavby na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1.“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností STRABAG a. s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 919
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Mírová – autobusová zastávka“ společnosti STRABAG a. s. Na Bělidle 198/21, Praha 5.

Usnesení č. 921
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi společností CTS corp., s. r. o., Bubenská 421/3, Praha 7 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, na projekt „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 958
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Demontáž a výměna podhledů ÚV Lipka – havarijní stav“ společnosti David Petrů, Nová cesta 2382/8, Dobrá voda u Českých Budějovic a zároveň rada města pověřuje odbor investic a údržby vystavením objednávky na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Usnesení č. 959
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na projektové práce na akci: „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností EKOEKO s. r. o. Senovážné náměstí 1, České Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 960
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1″ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a společností STRABAG a. s, Na Bělidle 198/21, Praha 5, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 961
Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Hřbitovní kaple Nejsvětějšího srdce Páně ve Vimperku – oprava interiéru “ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 962
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Oprava kaple – Skláře“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 964
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vimperk, ÚV Brloh – obnova dávkovacího čerpadla“ společnosti ČEVAK a. s., Severní 2264/8, České Budějovice a pověřuje odbor investic a údržby vystavením příslušné objednávky.

Usnesení č. 965
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.04.2018, jejímž předmětem je provedení akce „Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce“ se společností TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na Armádě 364, Rynholec, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 978
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící podnikání v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku č. 310 společnosti MUDr. Marcela Habartová, s. r. o., se sídlem Nad Stadionem čp. 484, Vimperk, za účelem zřízení zubní ordinace. Nájemné je stanoveno u prostor reprezentativních ve výši 517,57 Kč/m2/rok( bez DPH), u prostor skladových ve výši 414,07 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 01.01.2019. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.

Usnesení č. 986
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městské správy domů s. r. o. Vimperk dle předloženého návrhu Bc. Danielu Kaiferovi. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků Městské správy domů s. r. o. Vimperk.

Usnesení č. 987
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městských lesů s. r. o. Vimperk dle předloženého návrhu Stanislavu Hlavovi. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků Městských lesů s. r. o. Vimperk.

Usnesení č. 988
Rada města souhlasí s vyplacením odměny jednateli Městských služeb s. r. o. Vimperk dle předloženého návrhu Ing. Janu Královi. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků Městských služeb s. r. o. Vimperk.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání 10. září (ve formátu PDF)

 

Celý zápis z jednání 24. září (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů