JIŽNÍ ČECHY: Vyhlášení 2. ročníku veřejné soutěže Jihoczech – soutěže nejen pro...

JIŽNÍ ČECHY: Vyhlášení 2. ročníku veřejné soutěže Jihoczech – soutěže nejen pro startupy

V Jihočeském vědeckotechnickém parku, akciové společnosti Jihočeského kraje, podporují všechny, co mají odvahu, zvažují podnikání a svou myšlenku chtějí převést v čin. V pondělí 1. října bude vyhlášen 2. ročník regionální veřejné soutěže určené pro všechny fyzické osoby starší 18 let a firmy, které mají nápady a nové myšlenky vhodné k podnikání.

Garantem programu „Jihoczech – soutěž nejen pro startupy“ je stejně jako v prvním ročníku soutěže Jihočeský kraj.  „První ročník soutěže se stal významným prvkem podpory začínajících podnikatelů,  přispěl k tomu, že se dobré nápady proměnily v kvalitní podnikatelské záměry a ty se následně začaly realizovat v praxi v jihočeském regionu.  Je to jedna z cest, kterou se naplňuje náš cíl udržet mladou a podnikavou generaci v našem regionu a v tomto trendu chceme pokračovat“ říká první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot.

Partnery veřejné soutěže jsou: Československá obchodní banka, a.s. pobočka České Budějovice, Moore Stephens s.r.o., CzechInvest, regionální kancelář pro Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Jaip o.p.s., Technologické centrum Písek s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., Business for Breakfest Česká republika, s.r.o. a BCF s.r.o.  Mediálním partnerem projektu je rádio Kiss.

Průběh soutěže
Na začátku stačí vyplnit jednoduchou přihlášku, stručně popsat nápad či záměr. Po ukončení příjmu přihlášek, nastává pro všechny přihlášené období s možností získávání informací potřebných k podnikání. Ze strany JVTP a jeho partnerů je připravena série bezplatných seminářů a workshopů s různou tématikou potřebnou pro začínající podnikatele. Zájemci se mohou dozvědět, jak sestavit podnikatelský plán včetně finančního plánu, jaké kroky musí podniknout, aby splnili všechny legislativní požadavky spojené se zahájením podnikání. Zároveň může každý soutěžící využít individuální poradenství od týmu expertů zapojených do projektu.

Tato etapa soutěže je benefitem pro všechny přihlášené. Ještě se nesoutěží a je na každém kolik informací a užitečných rad pro sebe v tomto období získá a co z toho „vytěží“ pro sepsání kvalitního podnikatelského záměru.

To je to, co se hodnotí a rozhoduje o vítězích. Tady začíná opravdová soutěž. V prezentacích musí soutěžící přesvědčit nejen hodnotitele, ale i zúčastněné investory, kteří jsou pro ně často nejdůležitější, o kvalitě a životaschopnosti jejich záměru. Poté následuje vyhodnocení, předání cen a networking.

Soutěží to nekončí, ale začíná
Cílem pořádání této soutěže není pouze ocenit nejlepší nápady, ale dovést tyto nápady do skutečného podnikání s cílem zaujmout také investory a získat tolik potřebný kapitál. Současně pokračuje nabídka expertního poradenství ze strany odborníků všech partnerů zapojených do soutěže.

“Soutěž pro nás byla důležitým impulzem k tomu, abychom náš nápad začali opravdu realizovat,“ děkuje za podporu JVTP a dalším partnerům soutěže Jihoczech autorka oceněného podnikatelského záměru „Memory centrum – denní stacionář pro lidi s poruchou paměti“ Zuzana Dvořáková-Líšková.

Vítěz prvního ročníku soutěže pan Kubíček ze společnosti BCF s.r.o. ke své účasti v soutěži uvedl:
Díky výhře v prvním ročníku soutěže Jihoczech se nám podařilo otevřít v JVTP první Virtual LAB v ČR, laboratoř vybavenou pro práci ve virtuální realitě, navázali jsme důležité kontakty na firmy, se kterými spolupracujeme na vývoji dalších aplikací důležitých pro rozvoj projektu. Zároveň se díky kontaktům získaným v soutěži budeme účastnit několika start-upových aktivit nejen v ČR, ale také v zahraničí. Pozitivní informací na závěr je, že náš nápad začíná přinášet první tržby“.

A to je nejlepší pozvánka pro přihlášení do druhého ročníku soutěže.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Jihočeský vědeckotechnický park a.s.
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

www.jihoczech.cz
www.jvtp.cz

Ing. Lenka Chrobočková
+ 420 721 992 971
ekonom@jvtp.cz

 

 

 

Komentáře

komentářů