DĚJINNÉ OKAMŽIKY: 28. září 1941 – Vyhlášení výjimečného civilního stavu na území...

DĚJINNÉ OKAMŽIKY: 28. září 1941 – Vyhlášení výjimečného civilního stavu na území protektorátu Čechy a Morava a poprava dvou generálů

28. září 1941, ve dvanáct hodin, vešel v platnost na území protektorátu Čechy a Morava výjimečný civilní stav. Ve stínu těchto pochmurných událostí byli pro přípravu velezrady stanným soudem v Praze odsouzeni k trestu smrti armádní generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Ještě toho dne byl trest smrti vykonán.
 FB – Války, bitvy a šarvátky v datech

 

 

 

Komentáře

komentářů