DĚJINNÉ OKAMŽIKY: Vražda ve Staré Boleslavi

DĚJINNÉ OKAMŽIKY: Vražda ve Staré Boleslavi

 

28. září 935 byl ve Staré Boleslavi z popudu svého bratra Boleslava zavražděn svatý Václav. Boleslav, jenž neskrýval výhrady vůči Václavově vládě, což byly rozdílné názory na politiku země vůči Říši a náboženské spory, však jistě toužil i po moci. Šlo o první známý atentát na českého panovníka, který byl brzy ověnčen mučednickou svatozáří. Když bylo v Praze založeno biskupství, tak církev potřebovala domácího světce konajícího zázraky a svatováclavská tradice sehrála v českých dějinách neobyčejně významnou pozitivní roli, někdy však byla zneužívána k prosazování méně ušlechtilých postojů, protože ve své symbolice nabádala k pokoře až poraženectví pod pláštíkem křesťanské dobroty.
FB – Války, bitvy a šarvátky v datech.

 

 

 

Komentáře

komentářů