ZDÍKOV: Letošní středověké slavnosti připomenou 700 let od založení obce

ZDÍKOV: Letošní středověké slavnosti připomenou 700 let od založení obce

 

Zdíkovské středověké slavnosti, pořádané skupinou historického šermu SHŠ Fechtýři a obcí Zdíkov, se zařadily mezi tradiční kulturní akce v této šumavské obci. Letos se slavnosti uskuteční o pouťovém víkendu, v sobotu 15. září.

Každoročně přilákají více než tisícovku návštěvníků, kteří zde mohou nasát atmosféru dob dávno minulých a strávit příjemný den v krásném prostředí bývalého zámeckého parku na Ostrově. Pravidelně se zde na závěr sezóny setkává více než stovka šermířů z celé České republiky i zahraničí, aby předvedli svá vystoupení a podělili se o nové zkušenosti.

Slavnosti tradičně začínají průvodem obcí Zdíkov, kterého se účastní všichni šermíři i ostatní účinkující. Více než desetihodinový bohatý program zahájí starosta v centru obce předáním symbolického glejtu šermířům. Návštěvníci mohou kromě šermířských vystoupení vidět i středověké hudebníky, sokolníky, orientální tanečnice, kejklíře, ohňovou show, loutkové divadlo a velkou bitvu. Součástí je i dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel. Pro děti je pravidelně připraveno nejen divadlo, ale také několik výtvarných tvořivých dílen a po celý den probíhají i různé hry a soutěže.

Téma slavností se každý rok obměňuje a vždy je provázáno s významnou historickou událostí nebo osobou místního regionu. Letošní ročník je propojen s oslavami 700 let obce Zdíkov. Seznamujeme širokou veřejnost s bohatými dějinami zdejšího kraje a poutavou formou tím přibližujeme historii nastupujícím generacím. Zároveň se snažíme o oživení tradičních šumavských řemesel nejen prodejem výrobků, ale i ukázkou výroby a možností si řemesla vyzkoušet. Naším cílem je nejen pobavit a zaujmout všechny věkové kategorie návštěvníků, ale také propagovat obec Zdíkov, která se dlouhodobě snaží o co nejširší nabídku kulturního vyžití.

iŠUMAVA

Foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

 

PROGRAM:

12.00 – Zahájení a průvod obcí
12.30 – 16.00 – Orientální a dvorské tance, dobová hudba, sokolník, šermířské vystoupení, pohádka pro děti, řemeslný trh a jarmark
16.00 – 17.00 – Bitva… anno Domini 1318
17.00 – 20.00 – Šermířská vystoupení, sokolník, rytířský turnaj, středověká hudba, soutěž v lukostřelbě, tanečnice
20.00 – 22.00 – Ohnivá šermířská vystoupení a na závěr ohnivá mega šou.

Po celý den řemeslný trh a jarmark (sedlář, mýdlárna, dráteník, kovář, provazník), penězokazecká dílna, soutěže pro děti a dětské dílny, lukostřelecká střelnice, ražba mincí, středověký tábor s polní kaplí, lazebna, ukázky dravců a sov, prodej knihy vydané k oslavě 700 let obce Zdíkov.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů