PRO ŠIKOVNÉ RUCE: Soutěž Městské knihovny Vimperk Nejkrásnější knihovnický button neboli česky...

PRO ŠIKOVNÉ RUCE: Soutěž Městské knihovny Vimperk Nejkrásnější knihovnický button neboli česky placka

 

Městská knihovna Vimperk vyhlašuje u příležitosti celostátního  Týdne knihoven (1. – 5. října) výtvarnou soutěž

Nejkrásnější knihovnický button neboli česky placka

Soutěž je určena vimperským předškolákům, žákům ZŠ,  studentům gymnázia a dětem ZŠp
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

I. kat. – předškoláci MŠ
II. kat. – žáci I. – II. tříd ZŠ
III. kat. – žáci III. – IV. tříd ZŠ
IV. kat. – žáci V. – VI. tříd ZŠ a G
V. kat. – žáci VII. – IX. tříd a G
VI. kat. – žáci Základní školy praktické

Milí soutěžící,
znáte placky neboli buttony? Nosí se na tričku, na batozích, rozdávají se na akcích nebo se jimi vyjadřuje nějaký názor… například Čtu rád knihy, Jsem čtenář, Můj rekord -365 knih za rok, …
Chcete si navrhnout také takovou placku, která se bude týkat knihovny? Třeba vyhrajete i nějakou cenu?
Připravte si doma vlastní návrh tak, že si nakreslíte kružítkem kruh o průměru 66,5 mm na kancelářský papír a do něj namalujte obrázek, hlavní motiv směřujte doprostřed kruhu. Namalované kolečko vystřihněte.
Na zadní stranu kolečka napište tužkou své jméno, školu a třídu. Návrh přineste do dětského oddělení do konce září.
Vzorový arch předkreslených šablon si můžete vyzvednout od 3. září v dětském oddělení.
Ti nejšikovnější z vás budou vyhodnoceni a odměněni v Týdnu knihoven v pátek 5. října ve 13 hodin v dět.odd.
Nejkrásnější návrhy budou sloužit k propagaci naší knihovny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VIMPERK

 

 

 

 

Komentáře

komentářů