AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Zavřete sakra ta okna

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Zavřete sakra ta okna

V Hamletovi měl Shakespeare radu pro české spotřebitele a hypoteční dlužníky, kteří netušili, co může devalvační a pozdější revalvační politika ČNB způsobit: „Nepůjčuj, nebuď také dlužníkem.“

K tomu jsme před rokem přidali druhou radu pro ty samé spotřebitele a hypoteční dlužníky, kteří se pro změnu stali oběťmi telekomunikačních operátorů: „A vypni si data.“

Mnozí z těch samých spotřebitelů a hypotečních dlužníků teď vzhledem k rekordním teplotám shánějí peníze na klimatizaci, přitom často nechávají okna otevřená dokořán i během největšího denního pařáku. Stejně jako si nikdo nemůže dovolit úvěr s roční procentní sazbou nákladů 200 %, tak nikdo nemůže obelstít termodynamický zákon. Byt prostě nezchladíte otevíráním oken, když je venku větší teplota.

Takže vyvětrejte přes noc a zavřete sakra ta okna během toho letního vedra. A možná si pak na tu klimatizaci nebudete muset půjčovat.

Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně[na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz.

(Wikipedie)

 

 

 

Komentáře

komentářů