ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala do funkcí ředitelky škol, zadala veřejnou zakázku, přidělila...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Jmenovala do funkcí ředitelky škol, zadala veřejnou zakázku, přidělila peněžitou dotaci aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 4. června kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 618
Rada města rozhodla, na základě uskutečněného konkurzu a doporučení konkurzní komise, jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice s účinností od 01.08.2018 Mgr. Dagmar Rückerovou a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

Usnesení č. 619
Rada města rozhodla, na základě uskutečněného konkurzu a doporučení konkurzní komise, jmenovat na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace s účinností od 01.08.2018 Irenu Helmovou a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

Usnesení č. 620
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk na neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč za účelem zajištění projektu „18. ročník setkání dřevosochařů“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 622
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč s Jihočeským krajem, týkající se realizace projektu „Mezinárodní filmový festival NaturVision 2018 Vimperk – 17. ročník“, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 625
Rada města souhlasí s členstvím města Vimperk ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) a zároveň pověřuje Ing. Ivanu Tumovou vyplněním elektronické přihlášky.

Usnesení č. 626
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oplocení basketbalového hřiště Vimperk“ rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti AGROMONT Vimperk s. r. o., Bohumilice 88, 384 81 Čkyně. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 644
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 9.500 Kč ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, na úhradu nákladů za dopravu žáků a pedagogického doprovodu na celostátní kolo soutěže „Finanční svoboda“, která se uskuteční 05.06.2018 – 06.06.2018 v Ostravě. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.08.2018.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů