ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, rozdělila dotace školám v celkové výši...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala veřejné zakázky, rozdělila dotace školám v celkové výši 117 000 korun aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 28. května kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 577
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 579
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 příkazní smlouvy k Příkazní smlouvě ze dne 12.02.2018 jejímž předmětem je „Zadání a administrace veřejné zakázky k projektu Atletický ovál, Vimperk“, mezi městem Vimperk a společností Sigmin, a. s., Táboritská 511, 280 02 Kolín, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 580
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat zakázku „Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, Vimperk – vybavení školní kuchyně“ zhotoviteli Luděk Houzar Servis Gastrozařízení, Nad Sady 223, 387 06 Malenice, která podala nejvhodnější nabídku.

Usnesení č. 583
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava místních komunikací – Bořanovice a Sudslavice“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 609
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 12.000 Kč Radě rodičů při Gymnáziu a SOŠE Vimperk, Pivovarská 69, na preventivní činnosti školy. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2018.

Usnesení č. 610
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 28.000 Kč ZŠ TGM, na prevenci rizikového chování. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2018.

Usnesení č. 611
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 22.000 Kč ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, na komplexní program prevence kriminality školy. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2018.

Usnesení č. 612
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 8.000 Kč Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267 na adaptační kurzy školy. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.11.2018.

Usnesení č. 613
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice na úhradu nákladů za dopravu žáků a pedagogického doprovodu na akce:
– krajské finále ve florbalu v Kaplici 16.01.2018 ve výši 5.000 Kč,
– regionální finále Čechy ve florbalu v Plzni 14.02.2018 ve výši 4.000 Kč,
– krajské finále ve vybíjené v Jindřichově Hradci 15.05.2018 ve výši 4.500 Kč,
– krajské finále ve fotbalu (McDC) v Písku 18.05.2018 ve výši 4.000 Kč,
– celostátní kolo hokejbalu žáků 6. a 7. ročníku v Kladně 29.05.2018 ve výši 6.000 Kč ,
– celostátní kolo hokejbalu žáků 4. a 5. ročníku ve Světlé nad Sázavou 06.06.2018 ve výši 7.000 Kč,
– celostátní kolo v kopané McDonaldCup v Ústí nad Labem 29.05.2018 a 30.05.2018 ve výši 14.500 Kč,
– celostátní kolo finanční gramotnosti v Praze 14.06.2018 ve výši 2.000 Kč.
Dotace budou poskytnuty z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.09.2018.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů