NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA: Začalo druhé kolo soutěže pro školáky a studenty –...

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA: Začalo druhé kolo soutěže pro školáky a studenty – NP Šumava ve školních lavicích

 

Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava pořádají již sedmým rokem přírodovědnou soutěž určenou školákům od druhých do devátých ročníků ZŠ a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž je zaměřena na znalosti dětí o přírodě i místopisu Šumavy. Obsah soutěže se přímo neváže na školní znalosti dětí, ale na jejich všeobecné povědomí o Šumavě získané mimo školní vyučování.

„V březnu proběhlo první – školní kolo soutěže, kdy děti ve školách vyplňovaly pracovní listy, které připravujeme pro každý rok nové, aktuální. Základem tohoto prvního kola je práce s ilustracemi a fotografiemi šumavské přírody,“ vysvětluje vedoucí střediska environmentální výchovy Vimperk Správy NP Šumava Stanislav Čtvrtník. Do soutěže se přihlásilo celkem 27 škol z oblasti Šumavy. V prvním kole soutěžilo 2752 dětí. Druhého kola se zúčastní opět všechny školy, které do soutěže pošlou celkem 200 dětí.

„Toto kolo je terénní a letos se koná v Návštěvnickém centru Kvilda. Zde budou pro děti připraveny 2 soutěžní okruhy, tedy stezky se stanovišti, kde děti poznávají faunu a flóru Šumavy, zabývají se místopisem a plní další tematické úkoly související s přírodou a její ochranou. Některá soutěžní stanoviště zpestří živí zástupci šumavské fauny,“ doplňuje Stanislav Čtvrtník.

Druhé kolo je rozvrženo do čtyř dnů, a to od 21. do 24. května. Vítězové druhého kola se v jednotlivých kategoriích považují za absolutní vítěze soutěže. Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne v sobotu 9. června. Kromě vítězů budou pozváni jejich rodiče a pedagogové.

 

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST:
Druhého kolo přírodovědné soutěže se koná v Návštěvnickém centru Kvilda od pondělí 21. května do čtvrtka 24. května 2018. V době konání soutěže bude návštěvnické centrum pro veřejnost stále otevřené. Při tom prosíme návštěvníky o shovívavost, neboť některé části areálu budou vyhrazeny pro soutěž. Soutěžní stezka nebude zasahovat ke zvířecím výběhům, ale soutěžící školy mohou využívat možnost výpravy do výběhů.

 

Text a foto: (tznpš)

 

 

Komentáře

komentářů