BOŠICE: Obec opraví lesní cestu mezi Budilovem a Zálezly (Kovanínem). Získala na...

BOŠICE: Obec opraví lesní cestu mezi Budilovem a Zálezly (Kovanínem). Získala na to státní dotaci

 

V loňském roce se nám podařilo ze Státního zemědělského intervenčního fondu získat dotaci na opravu lesní cestu mezi Budilovem a Zálezly (Kovanínem). Koncem února začaly přípravné práce. Náklady v hodnotě dvou milionů korun bez DPH budou z 80 procent hrazeny právě z této dotace. Původní povrch z frázovaného asfaltu, který každoročně spláchl déšť, bude nahrazen penetrovaným asfaltem. Cesta v celé délce bude odvodněna vodotečí zaústěnou přímo do místního potoka s výstavbou několika propustků navazujících polních a lesních cest. Celková délka rekonstruované cesty je cca 1700 metrů.

Text a foto: Martin HODBOĎ, starosta obce Bošice

This slideshow requires JavaScript.

Komentáře

komentářů