ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy související s poutí, poskytla pozemek pro dočasné...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy související s poutí, poskytla pozemek pro dočasné staveniště a skládku materiálu, přidělila peněžitou dotaci

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 4. dubna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 389
Rada města rozhodla uzavřít dohodu o užívání veřejného prostranství mezi městem Vimperk a Josefem Třískou souvislosti s vimperskou poutí 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 390
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi městem Vimperk a společností JOHNNY SERVIS s. r. o. týkající se krátkodobého pronájmu mobilních WC na pouť ve dnech 02.06.2018 – 03.06.2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 391
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění/zprostředkování uměleckého výkonu s Agenturou APFEL, jejímž předmětem je zajištění moderátora na Galavečer 17. ročníku Filmového festivalu NaturVision.

Usnesení č. 392
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zprostředkování vystoupení se společností MULTISONIC a. s., jejímž předmětem je zajištění přednášky Jakuba Vágnera o rybolovných expedicích v rámci 17. ročníku Filmového festivalu NaturVision.

Usnesení č. 396
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka pozemků KN č. 1822/9 a KN č. 1830/105 v k. ú. Vimperk souhlasí dle předloženého návrhu s poskytnutím těchto pozemků společnosti STRABAG, a. s., se sídlem Vrbenská 31, České Budějovice pro zřízení dočasného staveniště a skládky materiálů potřebné pro rekonstrukci ulic Mírová a 1. máje ve Vimperku, a to za předpokladu, že po dokončení těchto staveb budou oba pozemky města uklizeny a uvedeny do původního stavu a předány zpět zástupcům města.

Usnesení č. 414
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 3.000 Kč Radě ZŠ TGM, 1. máje 268, Vimperk, z. s., na dopravu mladších žáků na krajský přebor škol Jihočeského kraje v halové kopané, který se uskuteční dne 05.04.2018 v Kunžaku. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit
vyúčtování dotace do 15.05.2018.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů