PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ: Konzultace zdravotního stavu

PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ: Konzultace zdravotního stavu

 

Má pacient právo na druhý názor lékaře? Je možno vůbec toto požadovat? Má tento postup oporu v platné legislativě? Tyto a jim podobné dotazy přicházející od našich pacientů mnohdy řešíme. Zkusme si na ně odpovědět.

Vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, případně od jiného lékaře, resp. zdravotnického pracovníka, než který poskytuje zdravotní služby, je jedním z práv pacienta garantovaných zákonem. Hovoříme o zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách).

Pacient má právo konzultovat ať už svůj zdravotní stav či např. navrhované alternativy a postupy léčby, další potřebnou léčbu apod. V případě práva na konzultační služby se mnohdy hovoří také o tzv. právu na druhý odborný názor – second opinion. Je pravdou, že někdy bývá tato možnost pacienty vnímána jako „nárok“ na zajištění určité duplicity požadovaných vyšetření. To však zcela jistě nebylo cílem zakotvení příslušného ustanovení do zákona o zdravotních službách. Jedná se skutečně o druhý odborný názor, který pacient požaduje proto, aby se v konkrétním případě mohl, při získání maxima možných informací, rozhodnout. Aby si ověřil, zda se další odborník s naznačeným postupem ztotožňuje.

Zákon o zdravotních službách také popisuje situace, za nichž se právo na konzultační služby neuplatní. A to v případech, jde-li o poskytování neodkladné péče. Právo žádat druhý odborný názor také nemají osoby setrvávající ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Lékař jako vysoce odborně vzdělaný člověk má proti pacientovi „informační výhodu“. Je proto pochopitelné, že zvláště u velmi závažných diagnóz či komplikovaných a vysoce rizikových operačních řešení, pacienti mnohdy další konzultaci žádají.

 

(fb) JUDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ –  Fakultní nemocnice v Motole

 

Komentáře

komentářů