STAROČESKÝ KALENDÁŘ: Aprílový sníh a ženský pláč dlouhého trvání nemají