ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila program prevence kriminality, zadala zakázku a uzavřela několik...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila program prevence kriminality, zadala zakázku a uzavřela několik smluv

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 22. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 60
Rada města schvaluje „Program prevence kriminality města Vimperk na rok 2018“ sestávající se z dílčích projektů asistent prevence kriminality a rozšíření MKDS a pověřuje vrchního strážníka podáním projektů, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Vimperk, ulice Nad Stadionem – rekonstrukce komunikace u čp. 355, čp. 356, čp. 357, čp. 360 – dodatečné opatření proti zemní vlhkosti pro objekty čp. 355 a čp. 356 ul. Nad Stadionem ve Vimperku“ obchodní firmě Stavební firma HUKO s. r. o., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5.

Usnesení č. 63
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s MgA. Janem Koreckým, Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice na realizaci akce „Kostel sv. Bartoloměje ve Vimperku – restaurování kamenného vstupního portálu v jižní stěně objektu“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 64
Rada města Vimperk rozhodla zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby „ZŠ TGM Vimperk – rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 69
Rada města jmenuje komisi dohlížející na průběh dražby dvou stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice) ve složení členové: Mgr. Pavel Dvořák, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Josef Bejček a náhradníci: Lukáš Sýs, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Jaroslava Martanová.

Usnesení č. 82
Rada města rozhodla udělit spolku MISSION Vimperk spolupořadatelství pro akci Majáles Vimperk 2018.

Usnesení č. 83
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností STROJÍRNA VIMPERK s. r. o. na poskytnutí věcné ceny ve výši 6.990 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu.

Usnesení č. 84
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o obstarání propagace a reklamy se společností ČEVAK a. s. na poskytnutí finanční částky ve výši 10.000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu.

Usnesení č. 85
Rada města jako jediný společnik společnosti Městské služby Vimperk s. r. o. souhlasí v působnosti valné hromady s uzavřením obchodu za účelem nákupu svozového vozu ve výši 4.110.000 Kč v rámci operačního programu Životní prostředí formou dotace na projekt „Pořízení vozidla na svoz bioodpadu – Městské služby Vimperk“ a se zatěsněním skládky odpadů Pravětín fólií HDPE ve výši 1.000.000 Kč s realizací do konce roku 2018.

Usnesení č. 86
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností Jiří Formánek –Eurosystem s. r. o. na poskytnutí finanční částky ve výši 2.000 Kč určené na materiální zajištění tomboly městského plesu.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů