MALENICE: Při letošní Tříkrálové sbírce dali lidé do kasiček koledníků místní charity...

MALENICE: Při letošní Tříkrálové sbírce dali lidé do kasiček koledníků místní charity padesát tisíc korun

 

Letošní Tříkrálová sbírka se konala v sobotu 6. a v neděli 7. ledna. Koledníci i vedoucí skupinek se opět sešli na faře, oblékli kostýmy a koruny a vybaveni kalendáříky, cukříky, posvěcenou křídou a kasičkami vyrazili na svůj okruh po Malenicích, Straňovicích, Zlešicích, Lčovicích.

Každého, kdo otevřel, koledníci obdarovali a přinesli požehnání do jeho domu spolu se symboly C + M+ B + 2018, což znamená Christus mansionem Benedicat (Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku.) Odměnou za jejich snažení byl příspěvek do zapečetěné kasičky, ale mnohdy i sladkosti, které si koledníčci po návratu na faru rozdělili.

Letos podruhé jsme vybírali také v Litochovicích, a to díky ochotě zdejší starostky paní Božkové, která zajistila jednu místní skupinu, také v Neuslužicích a Stříteži. Další nové místo, kde sbírka proběhla, bylo Račí. V Setěchovicích, Bolíkovicích, Kovaníně a Zálezlech nám pomohly skupinky místních dětí a jejich vedoucích.

Všem vedoucím skupinek i koledníkům velice děkujeme za ochotu, čas a úsilí věnované této sbírce. Občanům patří poděkování za finanční příspěvky i vstřícnost k našim koledníkům. Děkujeme také koordinátorce Tříkrálové sbírky paní Hance Častové Svítivé a pracovníkům Charity Malenice, kteří se aktivně podíleli na průběhu sbírky.

Celkem se vybralo: 50 003  korun.

Děkujeme.

Text a foto: Charita Malenice

Kolik se vybralo v jednotlivých místech najdete zde:
http://malenice.charita.cz/…/vysledky-trikralove-sbirky-20…/

 

 

Komentáře

komentářů