ZASEDALA RADA MĚSTA: Neprodloužila nájem bytu, schválila dodatky smluv a přidělila finanční...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Neprodloužila nájem bytu, schválila dodatky smluv a přidělila finanční dotaci

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 6. listopadu kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1135
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti, o prodloužení nájemního vztahu k bytu v ulici SNP čp. 461 ve Vimperku a vyzývá nájemkyni k vyklizení a předání bytu nejpozději do 15.01.2018. Pokud nedojde do uvedeného termínu k vyklizení a předání bytu městu Vimperk, bude město Vimperk řešit vyklizení bytu soudní cestou.

Usnesení č. 1140
Rada města souhlasí s předloženými úpravami v prostorech č. 307 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku, které má ve výpůjčce TJ Šumavan Vimperk z. s., 1. máje 321/25 Vimperk, které jsou nutné v prostorech zajistit pro účely sportovního oddílu boxu, a to výhradně na náklady vypůjčitele.

Usnesení č. 1141
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zakázka na akci „Vimperk, ulice Hřbitovní – rekonstrukce komunikace – projektové práce“ mezi městem Vimperk a obchodí firmou GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s. r. o., Budovcova 2530 Písek dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1143
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.08.2017 se stavební firmou GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 na provedení díla „Obnova pláště budovy čp. 167 ve Vimperku“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1145
Rada města rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 09.06.2017, jejímž předmětem je „Cyklostezka Volyňka – I. etapa – projektová dokumentace“, mezi městem Vimperk a Ing. Jaromírem Raisem, Husova tř. 457/104 České Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1148
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 5.000 Kč Silvii Chalupné –ředitelce závodu, na nákup pamětních medailí pro každého závodníka za účast na Memoriálu Jarky Landové – závod ve sportovní gymnastice, který se uskuteční 25.11.2017 ve Vimperku. Rada města požaduje předložení vyúčtování nejpozději do 20.12.2017.

Usnesení č 1149
Rada města bere na vědomí dosavadní činnost Skupiny pro rozvoj areálu Vodník. Dále rada města pověřuje starostu města jednáním s Ing. Janem Králem, jednatelem MěSl Vimperk o údržbě areálu Vodníku.

(red)

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů