Č. BUDĚJOVICE: Sedmá Jihočeská ratolest ocenila 16 projektů s přínosem pro přírodu...

Č. BUDĚJOVICE: Sedmá Jihočeská ratolest ocenila 16 projektů s přínosem pro přírodu a životní prostředí

 

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. a Jihočeský kraj představily výsledky 7. ročníku Jihočeské ratolesti. Tato soutěž hodnotí a odměňuje projekty a vysokoškolské práce, které přispěly k ochraně přírody a životního prostředí. Záštity nad letošním ročníkem se ujal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch a rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula.

Letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích pro obce; školy, školky a školská zařízení; neziskové subjekty a vysokoškolské studenty. Dvě hodnotící komise ocenily celkem 16 projektů. Například mezi obcemi, svazy obcí a mikroregiony zvítězil projekt města Strakonice s poetickým názvem „Zasadím jablůňku u cesty bílé…“ a mezi neziskovými subjekty se na prvním místě umístila Calla – Sdružení pro záchranu prostředí. Jejich vítězný projekt seznamuje odborníky i laiky s novými možnostmi ochrany přírody přímo ve městě, na zahradě či ve volné krajině.

Vítězové i předkladatelé projektů umístěných na druhých a třetích místech jednotlivých kategorií převzali ceny z rukou předsedy spolku Krasec Karla Srdečného a náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavla Hrocha. Jednalo se o finanční odměny, certifikát, balíček regionálních výrobků a knihy.

Slavnostním vyhlášením výsledků Jihočeské ratolesti byly zahájeny Jihočeské dny s Krascem 2017, které potrvají do neděle 19. listopadu a proběhnou na řadě míst jihočeského regionu. Program čítá cestovatelské besedy s projekcemi fotografií, popularizační přednášky nebo promítání dokumentárních snímků včetně Ozvěn Ekofilmu. Nejen na odbornou veřejnost pak čekají seminář o invazních druzích, kurz o úspoře energie v objektech sociálních služeb nebo učitelské konference.

Text a foto: (tzjč)

 

 

 

Komentáře

komentářů