ŠUMAVA... tady je náš domov

ŠUMAVA... tady je náš domov

Foto: Václav SKLENÁŘ          

V lese - Foto: Jan KUBITA    

  Kaplička Panny Marie Bolestné ve Stachách stojí na pravém břehu potoka nad "divotvornou" studánkou a pochází z roku 1801. Na štítě má obraz Nejsvětější Trojice....

Luzenské údolí - foto: Jan KUBITA Lipno - foto: Jindra VOJTÍŠKOVÁ KRULLOVÁ